Lyricist: -   Composer: -

Kumbaiku nuan lelaki mereti
Nemunya nuan bisi ginie
Nuan bujang sigat mai aku diting
Tang aku enggai nuan bisi tawing

Nuan ngumbai aku indu murah
Nuan bisi Lala enggau Nana
Enggaiku belaya ketegal nuan bujang
Laban nuan sigat alang-alang

Udah maioh indu diasa keati
Ketegal nuan lelaki jaie
Nuan antu jelu enda nemu malu
Semua indu ka disapu

Nuan ngumbai aku indu murah
Nuan bisi Lala enggau Nana
Enggaiku belaya ketegal nuan bujang
Laban nuan sigat alang-alang

Udah maioh indu diasa keati
Ketegal nuan lelaki jaie
Nuan antu jelu enda nemu malu
Semua indu ka disapu

Udah maioh indu diasa keati
Ketegal nuan lelaki jaie
Nuan antu jelu enda nemu malu
Semua indu ka disapu

Raja Sapu

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

Kumbaiku nuan lelaki mereti
Nemunya nuan bisi ginie
Nuan bujang sigat mai aku diting
Tang aku enggai nuan bisi tawing

Nuan ngumbai aku indu murah
Nuan bisi Lala enggau Nana
Enggaiku belaya ketegal nuan bujang
Laban nuan sigat alang-alang

Udah maioh indu diasa keati
Ketegal nuan lelaki jaie
Nuan antu jelu enda nemu malu
Semua indu ka disapu

Nuan ngumbai aku indu murah
Nuan bisi Lala enggau Nana
Enggaiku belaya ketegal nuan bujang
Laban nuan sigat alang-alang

Udah maioh indu diasa keati
Ketegal nuan lelaki jaie
Nuan antu jelu enda nemu malu
Semua indu ka disapu

Udah maioh indu diasa keati
Ketegal nuan lelaki jaie
Nuan antu jelu enda nemu malu
Semua indu ka disapu