Lyricist: 許冠傑/黎彼得   Composer: 許冠傑

锡晒妳


锡晒妳 妳乖乖地我实行锡晒妳
俩家都拖到实只手指尾 上去天棚放飞机

锡晒妳 驶乜讲我直头锡晒妳
我系屋企带定个影相机 替你锣景训o向地
照顾你 因住冷亲 即刻盖多张被
买o野质俾你食 郁D慌死你饿过饥

一于锡晒你 你乖乖地我实行锡晒你
你想搬乜我做你好咕喱 冷气机都托得起
锡晒你 驶乜讲我直头锡晒你
我洗衫洗裤又会整几味 跟o的飞仔冇得比


照顾你 因住冷亲 即刻盖多张被
买o野质俾你食 郁D慌死你饿过饥

一于锡晒你 你乖乖地我实行锡晒你
你想出街我做你好司机 送o野疏爽冇悭皮
锡晒你 驶乜讲我直头锡晒你
我洗衫洗裤又会整几味 跟o的飞仔冇得比

锡晒你
一于锡晒你
一于锡晒你
冤鬼锡晒你

锡晒你 - Album Version

Preview Open KKBOX

Lyricist: 許冠傑/黎彼得   Composer: 許冠傑

锡晒妳


锡晒妳 妳乖乖地我实行锡晒妳
俩家都拖到实只手指尾 上去天棚放飞机

锡晒妳 驶乜讲我直头锡晒妳
我系屋企带定个影相机 替你锣景训o向地
照顾你 因住冷亲 即刻盖多张被
买o野质俾你食 郁D慌死你饿过饥

一于锡晒你 你乖乖地我实行锡晒你
你想搬乜我做你好咕喱 冷气机都托得起
锡晒你 驶乜讲我直头锡晒你
我洗衫洗裤又会整几味 跟o的飞仔冇得比


照顾你 因住冷亲 即刻盖多张被
买o野质俾你食 郁D慌死你饿过饥

一于锡晒你 你乖乖地我实行锡晒你
你想出街我做你好司机 送o野疏爽冇悭皮
锡晒你 驶乜讲我直头锡晒你
我洗衫洗裤又会整几味 跟o的飞仔冇得比

锡晒你
一于锡晒你
一于锡晒你
冤鬼锡晒你