Lyricist:    Composer:

เมื่อวานนี้ยังมีเธอ
อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอ เดินมาเดินไป
ไม่เคยหันเหไปไหน
อยู่ตรงกลางหว่างใจไปไหน ก็มีเธออยู่
อยู่ตรงนั้นมานาน อยู่ในความรู้สึก สำนึกในใจว่ารัก
ยามเช้าสดชื่นเสมอ
จะมีเธอตื่นพร้อมๆ เช้า ไปสู้กับงาน
แยกทางชั่วครั้งชั่วคราว
ออกดิ้นรนมือสาวเท้าวางไว้รองชีวิต

แต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอกลับมา ไม่มีแม้เสียง
นึกถึงเธอบอกกับฉัน มีแต่ความตายเท่านั้น
ที่จะพรากเราไปจากกัน..ได้
วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไป
ความตายพรากเธอไปไหนใครเล่าจะรู้
เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสน
ผู้คนมากมายความตายใยเลือกเอาเธอ
ไปแล้วไม่มีหวนคืน

แต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอกลับมา ไม่มีแม้เสียง
วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไป
ความตายพรากเธอไปไหนใครเล่าจะรู้
เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสน
ผู้คนมากมายความตายใยเลือกเอาเธอ
ไปแล้วไม่มีหวนกลับ

วันนี้ฉันไม่มีเธอ
ไม่อยากเผลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร
วันนี้ฉันไม่มีเธอ
ไม่อยากเผลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร

อยู่ตรงนี้

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

เมื่อวานนี้ยังมีเธอ
อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอ เดินมาเดินไป
ไม่เคยหันเหไปไหน
อยู่ตรงกลางหว่างใจไปไหน ก็มีเธออยู่
อยู่ตรงนั้นมานาน อยู่ในความรู้สึก สำนึกในใจว่ารัก
ยามเช้าสดชื่นเสมอ
จะมีเธอตื่นพร้อมๆ เช้า ไปสู้กับงาน
แยกทางชั่วครั้งชั่วคราว
ออกดิ้นรนมือสาวเท้าวางไว้รองชีวิต

แต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอกลับมา ไม่มีแม้เสียง
นึกถึงเธอบอกกับฉัน มีแต่ความตายเท่านั้น
ที่จะพรากเราไปจากกัน..ได้
วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไป
ความตายพรากเธอไปไหนใครเล่าจะรู้
เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสน
ผู้คนมากมายความตายใยเลือกเอาเธอ
ไปแล้วไม่มีหวนคืน

แต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอกลับมา ไม่มีแม้เสียง
วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไป
ความตายพรากเธอไปไหนใครเล่าจะรู้
เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสน
ผู้คนมากมายความตายใยเลือกเอาเธอ
ไปแล้วไม่มีหวนกลับ

วันนี้ฉันไม่มีเธอ
ไม่อยากเผลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร
วันนี้ฉันไม่มีเธอ
ไม่อยากเผลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร