Lyricist:    Composer:

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ

หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง
ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน
ขวนขวายหากินทำงานรับใช้ใครหนอ

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง
ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน
ขวนขวายหากินทำงานรับใช้ใครหนอ

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา

เสมอ

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ

หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง
ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน
ขวนขวายหากินทำงานรับใช้ใครหนอ

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

หลีกหนีไม่พ้นไม่หลงทาง
ทางเก่าซ้ำๆ ไม่พ้นเดิมๆ
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน
ขวนขวายหากินทำงานรับใช้ใครหนอ

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อยเหลือหลาย เจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเดิมหัวใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ ทุกเวลา

กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ซอกซอนซ้ำๆ โค้งๆ ซ้ำๆ วนๆ
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา