Lyricist: 高樂榮   Composer: 高樂榮 編曲:高立碩喔喔 蚵仔煎 喔喔 渗猪油
我招你盈暗 来吃点心
你毋 甘愿惦厝 吃泡面

到底是为什么 喔
你讲昨暝冰箱 搁存一只鸡
喔喔 无吃怕损

喔喔 蚵仔煎 喔喔 无出来卖
我甲治一个 要吃点心 喔喔
暗时毋通 吃尚油

想要吃当归面线 喔 人这多
逛来逛去看甲目睭花 喔喔
田田豆干 切两块

鱼翅肉羹红烧鳗 沙茶鱿鱼肉丸 烘尾锥
喔喔 瓜仔鸡臭豆腐
蚵仔面线小笼包 味噌也记黑轮 麻油鸡
喔喔 米粉炒扁食汤

哦 看来看去毋知欲吃啥咪
喔喔 哪一项才会甲意 喔喔
最后决定 喔喔
决定 鸡腿烘一支


喔喔 蚵仔煎 喔喔 无出来卖
我甲治一个 要吃点心 喔喔
暗时毋通 吃尚油

想要吃当归面线 喔 人这多
逛来逛去看甲目睭花 喔喔
田田豆干 切两块

鱼翅肉羹红烧鳗 沙茶鱿鱼肉丸 烘尾锥
喔喔 瓜仔鸡臭豆腐
蚵仔面线小笼包 味噌也记黑轮 麻油鸡
喔喔 米粉炒扁食汤

哦 看来看去毋知欲吃啥咪
喔喔 哪一项才会甲意 喔喔
最后决定 喔喔
决定 鸡腿烘一支

喔喔 - 台灣夜市文化美味呈現

Preview Open KKBOX

Lyricist: 高樂榮   Composer: 高樂榮 編曲:高立碩喔喔 蚵仔煎 喔喔 渗猪油
我招你盈暗 来吃点心
你毋 甘愿惦厝 吃泡面

到底是为什么 喔
你讲昨暝冰箱 搁存一只鸡
喔喔 无吃怕损

喔喔 蚵仔煎 喔喔 无出来卖
我甲治一个 要吃点心 喔喔
暗时毋通 吃尚油

想要吃当归面线 喔 人这多
逛来逛去看甲目睭花 喔喔
田田豆干 切两块

鱼翅肉羹红烧鳗 沙茶鱿鱼肉丸 烘尾锥
喔喔 瓜仔鸡臭豆腐
蚵仔面线小笼包 味噌也记黑轮 麻油鸡
喔喔 米粉炒扁食汤

哦 看来看去毋知欲吃啥咪
喔喔 哪一项才会甲意 喔喔
最后决定 喔喔
决定 鸡腿烘一支


喔喔 蚵仔煎 喔喔 无出来卖
我甲治一个 要吃点心 喔喔
暗时毋通 吃尚油

想要吃当归面线 喔 人这多
逛来逛去看甲目睭花 喔喔
田田豆干 切两块

鱼翅肉羹红烧鳗 沙茶鱿鱼肉丸 烘尾锥
喔喔 瓜仔鸡臭豆腐
蚵仔面线小笼包 味噌也记黑轮 麻油鸡
喔喔 米粉炒扁食汤

哦 看来看去毋知欲吃啥咪
喔喔 哪一项才会甲意 喔喔
最后决定 喔喔
决定 鸡腿烘一支