Lyricist: 曹雅雯   Composer: 邱逸安


编曲:Holy Band (蔡科俊/刘怀仁/陈劭桁)

一个肩胛 会当担起外济美梦
一份理想 需要外剂勇敢
这个城市拢仝款 为著未来咧讨趁
敢有听过 家己的心内话
社会青红 像染过的头发
人海茫茫 咱的心敢阁犹原
逗阵打拚的梦 欢喜艰苦做伙担
用心付出 毋惊一切困难
我等待 等待希望的花当红
行过无情风雨日出日落 爱坚持咱的脚步
我等待 等待希望的花当红
行过悲欢离合人情冷暖 越头看咱无留下遗憾
社会青红 像染过的头发
人海茫茫 咱的心敢阁犹原
逗阵打拚的梦 欢喜艰苦做伙担
用心付出 毋惊一切困难
我等待 等待希望的花当红
行过无情风雨日出日落 爱坚持咱的脚步
我等待 等待希望的花当红
行过悲欢离合人情冷暖 越头看咱无留下遗憾
我毋惊命运创治人
我毋惊路有外歹行
只要咱相信咱的梦
受过的伤天公会来疼痛
我等待 等待希望的花当红
行过无情风雨日出日落 爱坚持咱的脚步
我等待 等待希望的花当红
行过悲欢离合人情冷暖 越头看咱无留下遗憾
越头看咱无留下遗憾

多情城市 - 民视八点档<多情城市>片头曲

Preview Open KKBOX

Lyricist: 曹雅雯   Composer: 邱逸安


编曲:Holy Band (蔡科俊/刘怀仁/陈劭桁)

一个肩胛 会当担起外济美梦
一份理想 需要外剂勇敢
这个城市拢仝款 为著未来咧讨趁
敢有听过 家己的心内话
社会青红 像染过的头发
人海茫茫 咱的心敢阁犹原
逗阵打拚的梦 欢喜艰苦做伙担
用心付出 毋惊一切困难
我等待 等待希望的花当红
行过无情风雨日出日落 爱坚持咱的脚步
我等待 等待希望的花当红
行过悲欢离合人情冷暖 越头看咱无留下遗憾
社会青红 像染过的头发
人海茫茫 咱的心敢阁犹原
逗阵打拚的梦 欢喜艰苦做伙担
用心付出 毋惊一切困难
我等待 等待希望的花当红
行过无情风雨日出日落 爱坚持咱的脚步
我等待 等待希望的花当红
行过悲欢离合人情冷暖 越头看咱无留下遗憾
我毋惊命运创治人
我毋惊路有外歹行
只要咱相信咱的梦
受过的伤天公会来疼痛
我等待 等待希望的花当红
行过无情风雨日出日落 爱坚持咱的脚步
我等待 等待希望的花当红
行过悲欢离合人情冷暖 越头看咱无留下遗憾
越头看咱无留下遗憾