Lyricist: 郭之儀   Composer: 郭之儀时 间 愈拖愈长 思 念 愈拉愈远
心情亲 像一只船 困在海中央

等你等 甲无休困 爱你爱甲 失魂
青春岁 月的伤痕 又多一巡

日日为 你守窗门 夜夜为 你守空床
乎人笑 阮心肝软 谁同情阮

恨你无情 恨你无义 无代念咱 的过去
枉费阮 将你当做 阮的天

恨你无情 恨你无义 别以为阮 找无人追
只怪阮 配你袂过 爱 你袂起


等你等 甲无休困 爱你爱甲 失魂
青春岁 月的伤痕 又多一巡

日日为 你守窗门 夜夜为 你守空床
乎人笑 阮心肝软 谁同情阮

恨你无情 恨你无义 无代念咱 的过去
枉费阮 将你当做 阮的 天

恨你无情 恨你无义 别以为阮 找无人追
只怪阮 配你袂过 爱 你袂起

恨你无情 恨你无义 无代念咱 的过去
枉费阮 将你当做 阮 的天

恨你无情 恨你无义 别以为阮 找无人追
只怪阮 配你袂过 爱 你袂起

爱你袂起

Preview Open KKBOX

Lyricist: 郭之儀   Composer: 郭之儀时 间 愈拖愈长 思 念 愈拉愈远
心情亲 像一只船 困在海中央

等你等 甲无休困 爱你爱甲 失魂
青春岁 月的伤痕 又多一巡

日日为 你守窗门 夜夜为 你守空床
乎人笑 阮心肝软 谁同情阮

恨你无情 恨你无义 无代念咱 的过去
枉费阮 将你当做 阮的天

恨你无情 恨你无义 别以为阮 找无人追
只怪阮 配你袂过 爱 你袂起


等你等 甲无休困 爱你爱甲 失魂
青春岁 月的伤痕 又多一巡

日日为 你守窗门 夜夜为 你守空床
乎人笑 阮心肝软 谁同情阮

恨你无情 恨你无义 无代念咱 的过去
枉费阮 将你当做 阮的 天

恨你无情 恨你无义 别以为阮 找无人追
只怪阮 配你袂过 爱 你袂起

恨你无情 恨你无义 无代念咱 的过去
枉费阮 将你当做 阮 的天

恨你无情 恨你无义 别以为阮 找无人追
只怪阮 配你袂过 爱 你袂起