Lyricist: 黃奇斌   Composer: 黃奇斌


编曲:茄子蛋

我伫这个角度
看袂著你妖娇的模样(妖娇的模样)

我爱保持冷静
毋通一心欲共你占有(欲共你占有)

第一步
我爱知影你的名字
第二步
我可能需要你的住址

以后我著直接入去到
你的心佮你的房间

莫讲遐济
你若爱我爱甲有魂无体
花言巧语彼拢是有的无的
紧来到我的怀中咱真心交陪
(来一个我爱一个)

莫骗遐济
你若爱我爱甲无揽无拈
甜言蜜语彼拢是有的无的
紧放捒所有操烦咱相爱一回
(爱一遍我死一遍)

爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待
爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待
爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待
爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待

莫讲遐济
你若爱我爱甲有魂无体
花言巧语彼拢是有的无的
紧来到我的怀中咱真心交陪
(来一个我爱一个)

莫骗遐济
你若爱我爱甲无揽无拈
甜言蜜语彼拢是有的无的
紧放捒所有操烦咱相爱一回
(爱一遍我死一遍)

这是啥物状况
我竟然会感觉著紧张 (感觉著紧张)

敢是顶改见面
伤放荡去啉伤济烧酒(啉伤济烧酒)

乌白讲
我哪有可能去爱著伊
凊彩讲
我哪有可能去浪费感情

但是我是真正
全心全意拍拚佮认真

莫讲遐济
你若爱我爱甲有魂无体
花言巧语彼拢是有的无的
紧来到我的怀中咱真心交陪
(来一个我爱一个)

莫骗遐济
你若爱我爱甲无揽无拈
甜言蜜语彼拢是有的无的
紧放捒所有操烦咱相爱一回
(爱一遍我死一遍)

爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待
爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待

現代的男女你如何看待

Preview Open KKBOX

Lyricist: 黃奇斌   Composer: 黃奇斌


编曲:茄子蛋

我伫这个角度
看袂著你妖娇的模样(妖娇的模样)

我爱保持冷静
毋通一心欲共你占有(欲共你占有)

第一步
我爱知影你的名字
第二步
我可能需要你的住址

以后我著直接入去到
你的心佮你的房间

莫讲遐济
你若爱我爱甲有魂无体
花言巧语彼拢是有的无的
紧来到我的怀中咱真心交陪
(来一个我爱一个)

莫骗遐济
你若爱我爱甲无揽无拈
甜言蜜语彼拢是有的无的
紧放捒所有操烦咱相爱一回
(爱一遍我死一遍)

爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待
爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待
爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待
爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待

莫讲遐济
你若爱我爱甲有魂无体
花言巧语彼拢是有的无的
紧来到我的怀中咱真心交陪
(来一个我爱一个)

莫骗遐济
你若爱我爱甲无揽无拈
甜言蜜语彼拢是有的无的
紧放捒所有操烦咱相爱一回
(爱一遍我死一遍)

这是啥物状况
我竟然会感觉著紧张 (感觉著紧张)

敢是顶改见面
伤放荡去啉伤济烧酒(啉伤济烧酒)

乌白讲
我哪有可能去爱著伊
凊彩讲
我哪有可能去浪费感情

但是我是真正
全心全意拍拚佮认真

莫讲遐济
你若爱我爱甲有魂无体
花言巧语彼拢是有的无的
紧来到我的怀中咱真心交陪
(来一个我爱一个)

莫骗遐济
你若爱我爱甲无揽无拈
甜言蜜语彼拢是有的无的
紧放捒所有操烦咱相爱一回
(爱一遍我死一遍)

爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待
爱著是真正无奈
现代的男女你如何看待