Lyricist:    Composer:

อยากให้ลมพัดพารักกลับ อยากให้ความหวังคืนฟื้นมา
ให้ประกายแจ่มในดวงตา กลับคืนมาสู่ตัวฉันอีก
เผื่อให้ชีวิตนี้ได้พอมีหวัง

อยากจะเก็บใบไม้ที่หล่น กลืนกร่นบนแผ่นผืนดินผาด
ก่อประโลมผู้คนทั่วทาง จุดประกายให้ชีวิตที
เพื่อให้ชีวิตนี้ได้พอมีหวัง

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต เขาต้องการน้ำใจ
อย่าผลักไสให้ห่างไกล เขาต้องการความรัก
เหมือนดังเดิมทุกอย่างและความเป็นคนต้องมีเท่า
และเราจะช่วยดูแลประคองเขาไป

อยากให้ลมพัดพารักกลับ อยากให้ความหวังคืนฟื้นมา
ให้ประกายแจ่มในดวงตา กลับคืนมาสู่ตัวฉันอีก
เพื่อให้ชีวิตนี้ได้พอมีหวัง

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต เขาต้องการน้ำใจ
อย่าผลักไสให้ห่างไกล เขาต้องการความรัก
เหมือนดังเดิมทุกอย่างและความเป็นคนต้องมีเท่า
และเราจะช่วยดูแลประคองเขาไป

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต เขาต้องการน้ำใจ
อย่าผลักไสให้ห่างไกล เขาต้องการความรัก
เหมือนดังเดิมทุกอย่างและความเป็นคนต้องมีเท่า
และเราจะช่วยดูแลประคองเขาไป

ให้ความรักกลับมา

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

อยากให้ลมพัดพารักกลับ อยากให้ความหวังคืนฟื้นมา
ให้ประกายแจ่มในดวงตา กลับคืนมาสู่ตัวฉันอีก
เผื่อให้ชีวิตนี้ได้พอมีหวัง

อยากจะเก็บใบไม้ที่หล่น กลืนกร่นบนแผ่นผืนดินผาด
ก่อประโลมผู้คนทั่วทาง จุดประกายให้ชีวิตที
เพื่อให้ชีวิตนี้ได้พอมีหวัง

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต เขาต้องการน้ำใจ
อย่าผลักไสให้ห่างไกล เขาต้องการความรัก
เหมือนดังเดิมทุกอย่างและความเป็นคนต้องมีเท่า
และเราจะช่วยดูแลประคองเขาไป

อยากให้ลมพัดพารักกลับ อยากให้ความหวังคืนฟื้นมา
ให้ประกายแจ่มในดวงตา กลับคืนมาสู่ตัวฉันอีก
เพื่อให้ชีวิตนี้ได้พอมีหวัง

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต เขาต้องการน้ำใจ
อย่าผลักไสให้ห่างไกล เขาต้องการความรัก
เหมือนดังเดิมทุกอย่างและความเป็นคนต้องมีเท่า
และเราจะช่วยดูแลประคองเขาไป

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต เขาต้องการน้ำใจ
อย่าผลักไสให้ห่างไกล เขาต้องการความรัก
เหมือนดังเดิมทุกอย่างและความเป็นคนต้องมีเท่า
และเราจะช่วยดูแลประคองเขาไป