Lyricist: 水西村   Composer: 司徒容

何日再相逢
作词:水西村 作曲:司徒容

星零落 夜朦胧 今宵又相逢
并肩漫步花荫中 无言情更浓

相对默默痴相望 侬心陶醉中
恨瞬息 郎归去 何日再相逢

相对默默痴相望 侬心陶醉中
恨瞬息 郎归去 何日再相逢

间奏~~

月儿明 灯儿红 双依画栏东
侬心愁绪千万种 欲言又无从

相聚短短别离长 此恨两相同
更鼓催 郎将去 何日再相逢

相聚短短别离长 此恨两相同
更鼓催 郎将去 何日再相逢

何日再相逢

Preview Open KKBOX

Lyricist: 水西村   Composer: 司徒容

何日再相逢
作词:水西村 作曲:司徒容

星零落 夜朦胧 今宵又相逢
并肩漫步花荫中 无言情更浓

相对默默痴相望 侬心陶醉中
恨瞬息 郎归去 何日再相逢

相对默默痴相望 侬心陶醉中
恨瞬息 郎归去 何日再相逢

间奏~~

月儿明 灯儿红 双依画栏东
侬心愁绪千万种 欲言又无从

相聚短短别离长 此恨两相同
更鼓催 郎将去 何日再相逢

相聚短短别离长 此恨两相同
更鼓催 郎将去 何日再相逢