Lyricist:    Composer:


cam caj maa..haa ngoen thoong
liang paak liang thoong phii noong naj baan naa
mung suu myang krung lang laj kan maa
lambaak kaajaa wang maa haa ngaan tham

khaaj kamlang kaaj juu naj roong ngaan
khaaj boorikaan juu naj pam nam man
baang khap thaeksii khii khap rap kan
rap song phuu doojsaan thyng cut maaj plaaj thaang

sinlapin.....koo ook tem kin ram kin
traween thang thin thua khwaen daen kan daan
baang ook raan ruang rim soong khaang thaang
khaaj laap kooj iisaan...khaaj khaaw niaw somtam
o....ooj tham paj phro khwaam campen


lom roon rooj raa....fon faa maa jyan
dang sanjaan tyan khyyn thin iisaan baan naa
phuu num phuu saaw khoo klaaw kham amlaa
khaw ryduu tham naa khoo khyyn thin din doem

thyng ryduukaan....waan thaj pak dam
iisaan chum cham mii naam thaa coeng noong
mii khaaw tem naa...muu plaa tem noong
num num khyk khanoong phuu saaw koo ook raaj ram

jaam fon hyat faa...sawan naa hyat haaj
wan khyyn phaan paj maj mii sit tham naa
khyyn suu myang krung paj rap caang kan dii kwaa
thing sawan baan naa...haj phuu thaw faw khooj
o..ooj..nii lae sawan baan naa

สวรรค์บ้านนา

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:


cam caj maa..haa ngoen thoong
liang paak liang thoong phii noong naj baan naa
mung suu myang krung lang laj kan maa
lambaak kaajaa wang maa haa ngaan tham

khaaj kamlang kaaj juu naj roong ngaan
khaaj boorikaan juu naj pam nam man
baang khap thaeksii khii khap rap kan
rap song phuu doojsaan thyng cut maaj plaaj thaang

sinlapin.....koo ook tem kin ram kin
traween thang thin thua khwaen daen kan daan
baang ook raan ruang rim soong khaang thaang
khaaj laap kooj iisaan...khaaj khaaw niaw somtam
o....ooj tham paj phro khwaam campen


lom roon rooj raa....fon faa maa jyan
dang sanjaan tyan khyyn thin iisaan baan naa
phuu num phuu saaw khoo klaaw kham amlaa
khaw ryduu tham naa khoo khyyn thin din doem

thyng ryduukaan....waan thaj pak dam
iisaan chum cham mii naam thaa coeng noong
mii khaaw tem naa...muu plaa tem noong
num num khyk khanoong phuu saaw koo ook raaj ram

jaam fon hyat faa...sawan naa hyat haaj
wan khyyn phaan paj maj mii sit tham naa
khyyn suu myang krung paj rap caang kan dii kwaa
thing sawan baan naa...haj phuu thaw faw khooj
o..ooj..nii lae sawan baan naa