Lyricist:    Composer:

เข้าใจดีที่เธอต้องไป พร้อมใครที่มีทุกสิ่ง เป็นความจริงในชีวิตเธอ
อย่ากังวลกับคนไม่สำคัญ ฉันยอมเสมอ ขอบใจเธอ ที่เคยร่วมทุกข์มานาน

เมื่อพบเขาแล้ว ก็ควรตัดใจ ไม่เป็นไร แค่พูดคำลา
ขอบใจจริงจริง ที่รักกันมา รีบไปเถอะหนา เขารอเธออยู่

เธอเหนื่อยพอแล้ว กับความรักที่ให้กับฉัน
มันคือรักครั้งแรกก็รู้ อาจอยู่ในใจแสนนาน แม้ทรมานก็ควรทำใจ

โชคดีเถอะหนา ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป
จงเอาฝันไปฝากกับเขา สักวันเธอคงเข้าใจ
ต่อไปจะดีเมื่อไม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับฉันก็พอ

เก็บความดีที่เคยให้กัน และความผูกพันทุกอย่าง ออกเดินทางไปเพียงสองคน
ให้เวลาทำหน้าที่ของมัน ให้มันผ่านพ้น จะลืมคนที่เธอไม่สมควรจำ

เมื่อพบเขาแล้ว ก็ควรตัดใจ ไม่เป็นไร แค่พูดคำลา
ขอบใจจริงจริง ที่รักกันมา รีบไปเถอะหนา เขารอเธออยู่

เธอเหนื่อยพอแล้ว กับความรักที่ให้กับฉัน
มันคือรักครั้งแรกก็รู้ อาจอยู่ในใจแสนนาน แม้ทรมานก็ควรทำใจ

โชคดีเถอะหนา ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป
จงเอาฝันไปฝากกับเขา สักวันเธอคงเข้าใจ
ต่อไปจะดีเมื่อไม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับฉันก็พอ

เธอเหนื่อยพอแล้ว กับความรักที่ให้กับฉัน
มันคือรักครั้งแรกก็รู้ อาจอยู่ในใจแสนนาน แม้ทรมานก็ควรทำใจ

โชคดีเถอะหนา (มันคือรักครั้งแรกเท่านั้น)
ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป (คนสุดท้ายมันไม่ใช่ฉัน)
ลืมความฝันทุกอย่างเสียที สักวันเธอคงเข้าใจ
ต่อไปจะดีเมื่อไม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับฉันก็พอ ฉันนี้จะขอ รับมันไว้เอง

รักเขาให้เท่าฉัน

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

เข้าใจดีที่เธอต้องไป พร้อมใครที่มีทุกสิ่ง เป็นความจริงในชีวิตเธอ
อย่ากังวลกับคนไม่สำคัญ ฉันยอมเสมอ ขอบใจเธอ ที่เคยร่วมทุกข์มานาน

เมื่อพบเขาแล้ว ก็ควรตัดใจ ไม่เป็นไร แค่พูดคำลา
ขอบใจจริงจริง ที่รักกันมา รีบไปเถอะหนา เขารอเธออยู่

เธอเหนื่อยพอแล้ว กับความรักที่ให้กับฉัน
มันคือรักครั้งแรกก็รู้ อาจอยู่ในใจแสนนาน แม้ทรมานก็ควรทำใจ

โชคดีเถอะหนา ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป
จงเอาฝันไปฝากกับเขา สักวันเธอคงเข้าใจ
ต่อไปจะดีเมื่อไม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับฉันก็พอ

เก็บความดีที่เคยให้กัน และความผูกพันทุกอย่าง ออกเดินทางไปเพียงสองคน
ให้เวลาทำหน้าที่ของมัน ให้มันผ่านพ้น จะลืมคนที่เธอไม่สมควรจำ

เมื่อพบเขาแล้ว ก็ควรตัดใจ ไม่เป็นไร แค่พูดคำลา
ขอบใจจริงจริง ที่รักกันมา รีบไปเถอะหนา เขารอเธออยู่

เธอเหนื่อยพอแล้ว กับความรักที่ให้กับฉัน
มันคือรักครั้งแรกก็รู้ อาจอยู่ในใจแสนนาน แม้ทรมานก็ควรทำใจ

โชคดีเถอะหนา ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป
จงเอาฝันไปฝากกับเขา สักวันเธอคงเข้าใจ
ต่อไปจะดีเมื่อไม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับฉันก็พอ

เธอเหนื่อยพอแล้ว กับความรักที่ให้กับฉัน
มันคือรักครั้งแรกก็รู้ อาจอยู่ในใจแสนนาน แม้ทรมานก็ควรทำใจ

โชคดีเถอะหนา (มันคือรักครั้งแรกเท่านั้น)
ที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไป (คนสุดท้ายมันไม่ใช่ฉัน)
ลืมความฝันทุกอย่างเสียที สักวันเธอคงเข้าใจ
ต่อไปจะดีเมื่อไม่มีเรา รักเขาให้เท่ากับฉันก็พอ ฉันนี้จะขอ รับมันไว้เอง