Lyricist:    Composer:

เจ็บก็ทนได้ อยู่อย่างคนโง่ ที่มันไม่รู้ไม่ทันเธอ
อยู่กับใครบ้าง จะไม่ถามเธอ ยินดีให้เธอโกหกกัน

ไม่รู้ไม่ใส่ใจ เธอว่าอย่างไร ฉันจะยอมเชื่ออย่างนั้น

หลอกได้หลอกไป อยากหลอกกันนักใช่ไหม
เอาเลยถ้าเธอต้องการ หากตัวฉันต้องเสียใจ ไม่สำคัญ
หลอกได้หลอกไป แต่อย่าเพิ่งหนีจากฉัน
อย่าให้ความหวังสุดท้าย จากฉันไปแล้วกัน
เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิตฉันมีแต่เธอ

เจ็บก็ยอมแลก สิ่งที่มีค่า ที่ใจของฉันไม่เคยเจอ
ให้ทำไงได้ ก็มันรักเธอ ไม่อยากให้เธอต้องจากกัน

ไม่รู้ไม่ใส่ใจ เธอว่าอย่างไร ฉันจะยอมเชื่ออย่างนั้น

หลอกได้หลอกไป อยากหลอกกันนักใช่ไหม
เอาเลยถ้าเธอต้องการ หากตัวฉันต้องเสียใจ ไม่สำคัญ
หลอกได้หลอกไป แต่อย่าเพิ่งหนีจากฉัน
อย่าให้ความหวังสุดท้าย จากฉันไปแล้วกัน
เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิตฉันมีแต่เธอ

หลอกได้หลอกไป อยากหลอกกันนักใช่ไหม
เอาเลยถ้าเธอต้องการ หากตัวฉันต้องเสียใจ ไม่สำคัญ
หลอกได้หลอกไป แต่อย่าเพิ่งหนีจากฉัน
อย่าให้ความหวังสุดท้าย จากฉันไปแล้วกัน
เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิตฉันมีแต่เธอ

เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิตฉันมีแต่เธอ

หลอกได้หลอกไป

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

เจ็บก็ทนได้ อยู่อย่างคนโง่ ที่มันไม่รู้ไม่ทันเธอ
อยู่กับใครบ้าง จะไม่ถามเธอ ยินดีให้เธอโกหกกัน

ไม่รู้ไม่ใส่ใจ เธอว่าอย่างไร ฉันจะยอมเชื่ออย่างนั้น

หลอกได้หลอกไป อยากหลอกกันนักใช่ไหม
เอาเลยถ้าเธอต้องการ หากตัวฉันต้องเสียใจ ไม่สำคัญ
หลอกได้หลอกไป แต่อย่าเพิ่งหนีจากฉัน
อย่าให้ความหวังสุดท้าย จากฉันไปแล้วกัน
เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิตฉันมีแต่เธอ

เจ็บก็ยอมแลก สิ่งที่มีค่า ที่ใจของฉันไม่เคยเจอ
ให้ทำไงได้ ก็มันรักเธอ ไม่อยากให้เธอต้องจากกัน

ไม่รู้ไม่ใส่ใจ เธอว่าอย่างไร ฉันจะยอมเชื่ออย่างนั้น

หลอกได้หลอกไป อยากหลอกกันนักใช่ไหม
เอาเลยถ้าเธอต้องการ หากตัวฉันต้องเสียใจ ไม่สำคัญ
หลอกได้หลอกไป แต่อย่าเพิ่งหนีจากฉัน
อย่าให้ความหวังสุดท้าย จากฉันไปแล้วกัน
เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิตฉันมีแต่เธอ

หลอกได้หลอกไป อยากหลอกกันนักใช่ไหม
เอาเลยถ้าเธอต้องการ หากตัวฉันต้องเสียใจ ไม่สำคัญ
หลอกได้หลอกไป แต่อย่าเพิ่งหนีจากฉัน
อย่าให้ความหวังสุดท้าย จากฉันไปแล้วกัน
เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิตฉันมีแต่เธอ

เพราะฉันไม่มีใคร ชีวิตฉันมีแต่เธอ