แม่สาย

Lyricist:     Composer:

faak faa jaam jen hen saeng ram raj
aathit ca lap look paj
phracan ca phloo khyn maa
muu muan wihot hoen lom juu klaang weehaa
ca klap khyyn suu chaaj khaa
chaaj paa khyy laeng phak phing

tae noong naang jaj maj hen klap maa
caak paj tang laaj pii kwaa
thoong naa baan raw ngaw cang
lom naaw phat book jook ryan con khlaaj ca phang
phuu thaw taa jaaj long nang moe roo duaj caj lyan looj

nok nooj caak thoong naa raakhaa thuuk
thoe pen luuk thii thuuk phoo mae khaaj paj
katanjuu bidaa maandaa paan daj
mae saaj caak myang chiang haaj tong paj suu sangkhom saammya ruusyk tua koo saaj koen paj
myyn phan thii thoe phaan chaaj
huacaj thoe cyng jen chaa
sangkhom kranam sam soong thoe tong tit jaa
maj khit huan khyyn baan naa praatthanaa phiang jaa maw

phuu thaw lom puaj khon chuaj paj book
thoe cyng caak myang baangkook
wang paj haj than weelaa
aw jaa paj faak aw maak aw phluu syaphaa
mae saaj thii thoe caak maa myan waacaa waa saaj koen paj

nok nooj klap maa khae than phrasuat
khraj law cep puat ruat raaw thaw saaw myang nya
sangkhom myang thaj khraj fang khaw khong maj chya
khaaj kin mot laew yang nya haj kap chaaj thii uu boo caang