Lyricist: -   Composer: -

เพราะฉันไม่มีปัญญาอะไรไปรั้งเธอ
ได้แค่มองดูเธอ เดินจากฉันไป
เพราะฉันมันคนเดินดินที่มีแต่หัวใจ ก็แค่นี้
เพราะเขาคงมีให้เธอเลิศเลอและมากมาย
ตั้งแต่เกิดจนตาย ฉันคงไม่มี
มันคงถูกแล้วที่เธอไป และฉันก็พร้อมเข้าใจด้วยดี
ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร
มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก
หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป
แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้
แม้ฉันต้องช้ำเท่าไรก็คงไม่สำคัญ
แค่ในใจของฉัน มีเธอก็พอ
แม้นานแค่ไหนก็ยังเต้มใจจะเฝ้ารอ อยุ่ตรงนี้
แม้เธอไม่รัก ก็ยังจะรักเธอเรื่อยไป
ตราบที่ลมหายใจ ของฉันยังมี
ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง เธอคงเข้าใจผู้ชายคนนี้
ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร
มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก
หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป
แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้
ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง เธอคงเข้าใจผู้ชายคนนี้
ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร
มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก
หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป
แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้

ของนอกกาย

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เพราะฉันไม่มีปัญญาอะไรไปรั้งเธอ
ได้แค่มองดูเธอ เดินจากฉันไป
เพราะฉันมันคนเดินดินที่มีแต่หัวใจ ก็แค่นี้
เพราะเขาคงมีให้เธอเลิศเลอและมากมาย
ตั้งแต่เกิดจนตาย ฉันคงไม่มี
มันคงถูกแล้วที่เธอไป และฉันก็พร้อมเข้าใจด้วยดี
ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร
มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก
หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป
แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้
แม้ฉันต้องช้ำเท่าไรก็คงไม่สำคัญ
แค่ในใจของฉัน มีเธอก็พอ
แม้นานแค่ไหนก็ยังเต้มใจจะเฝ้ารอ อยุ่ตรงนี้
แม้เธอไม่รัก ก็ยังจะรักเธอเรื่อยไป
ตราบที่ลมหายใจ ของฉันยังมี
ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง เธอคงเข้าใจผู้ชายคนนี้
ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร
มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก
หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป
แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้
ฉันหวังแค่เพียงซักวันนึง เธอคงเข้าใจผู้ชายคนนี้
ไม่มีของ นอกกาย ให้เธอเหมือนใคร
มีแต่ของ ในใจ คือคำว่ารัก
หากเธอฝัน ถึงเดือนและดาว ก็ไขว่คว้าไป
แต่ถ้าหา รักจริงเมื่อไหร่ ให้เดินมาหาฉันที่ตรงนี้