Lyricist: -   Composer: -

จากวันที่เราต้องห่างกันแสนไกล
ออกไปบนฟ้าที่กว้างใหญ่คิดถึงเธอ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านและเวียนหมุนไป ยังห่วงใย
คิดถึงและรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น
รักเธอคำๆ นั้นจะบอกให้เธอได้รู้

เธอ ฉันรักเธอ อยากพบเจอเหลือเกิน
ฉันขอสัญญาจะมีเพียงแค่เธอ

จะจดและจำทุกเรื่องราวของเรา
ยังนึกถึงภาพในวันเก่า คิดถึงเธอ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านและเวียนหมุนไป ยังห่วงใย
คิดถึงและรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น
รักเธอคำๆ นั้นจะบอกให้เธอได้รู้

เธอ ฉันรักเธอ อยากพบเจอเหลือเกิน
ฉันขอสัญญาจะมีเพียงแค่เธอ

ฝากบอกดวงดาวที่แสนไกล ฉันอยากกลับไป ไปหาเธอ
นึกถึงวันคืนนอนละเมอ คิดถึงแต่เธอเพียงผู้เดียว

ไม่ว่าเวลาจะผ่านและเวียนหมุนไป ยังห่วงใย
คิดถึงและรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น
รักเธอคำๆ นั้นจะบอกให้เธอได้รู้

เธอ ฉันรักเธอ อยากพบเจอเหลือเกิน
ฉันขอสัญญาจะมีเพียงแค่เธอ

เธอ ฉันรักเธอ อยากพบเจอเหลือเกิน
ฉันขอสัญญาจะมีเพียงแค่เธอ

เพียงแค่เธอ

เพียงแค่เธอ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

จากวันที่เราต้องห่างกันแสนไกล
ออกไปบนฟ้าที่กว้างใหญ่คิดถึงเธอ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านและเวียนหมุนไป ยังห่วงใย
คิดถึงและรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น
รักเธอคำๆ นั้นจะบอกให้เธอได้รู้

เธอ ฉันรักเธอ อยากพบเจอเหลือเกิน
ฉันขอสัญญาจะมีเพียงแค่เธอ

จะจดและจำทุกเรื่องราวของเรา
ยังนึกถึงภาพในวันเก่า คิดถึงเธอ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านและเวียนหมุนไป ยังห่วงใย
คิดถึงและรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น
รักเธอคำๆ นั้นจะบอกให้เธอได้รู้

เธอ ฉันรักเธอ อยากพบเจอเหลือเกิน
ฉันขอสัญญาจะมีเพียงแค่เธอ

ฝากบอกดวงดาวที่แสนไกล ฉันอยากกลับไป ไปหาเธอ
นึกถึงวันคืนนอนละเมอ คิดถึงแต่เธอเพียงผู้เดียว

ไม่ว่าเวลาจะผ่านและเวียนหมุนไป ยังห่วงใย
คิดถึงและรักเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น
รักเธอคำๆ นั้นจะบอกให้เธอได้รู้

เธอ ฉันรักเธอ อยากพบเจอเหลือเกิน
ฉันขอสัญญาจะมีเพียงแค่เธอ

เธอ ฉันรักเธอ อยากพบเจอเหลือเกิน
ฉันขอสัญญาจะมีเพียงแค่เธอ

เพียงแค่เธอ