Lyricist:    Composer:

พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้
ที่ๆ มีแต่เราสองคน
ผ่านเรื่องราวผ่านหนาวผ่านฝน
สับสนหลายความ
บางเวลาต้องการสักคน
ไว้คอยปลอบใจ เข้าใจพูดคุย

ความรักเอยงดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี
โหยหาความรักไม่เคยพอ
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กันตลอดเวลา

พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน
พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน

ความรักเอยงดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี
โหยหาความรักไม่เคยพอ
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กันตลอดเวลา
พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน
พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน

ตลอดเวลา

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้
ที่ๆ มีแต่เราสองคน
ผ่านเรื่องราวผ่านหนาวผ่านฝน
สับสนหลายความ
บางเวลาต้องการสักคน
ไว้คอยปลอบใจ เข้าใจพูดคุย

ความรักเอยงดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี
โหยหาความรักไม่เคยพอ
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กันตลอดเวลา

พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน
พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน

ความรักเอยงดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี
โหยหาความรักไม่เคยพอ
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กันตลอดเวลา
พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน
พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน