Lyricist: 鄭喬安   Composer: 鄭喬安


阵阵风吹呀吹来淡薄啊寒
不知遥远的伊甘有加搭衫
今夜的天星你ㄧ定知影
痴情人思慕的心晟
又搁是三更半暝的暗暝
房间内充满著有你的空气
毋惊月娘笑阮笑阮这呢痴
爱你的心袂停止
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
为你化做冬天的彼把火
惊妳受风吹惊你冷冷归暝
因为你是我的一切
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
日日夜夜为你热情如火
一份爱的代价爱你今生今世
你是我最爱的宝贝

又搁是三更半暝的暗暝
房间内充满著有你的空气
毋惊月娘笑阮笑阮这呢痴
爱你的心袂停止
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
为你化做冬天的彼把火
惊你受风吹惊你冷冷归暝
因为你是我的一切
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
日日夜夜为你热情如火
一份爱的代价爱你今生今世
你是我最爱的宝贝
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
为你化做冬天的彼把火
惊你受风吹惊你冷冷归暝
因为你是我的一切
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
日日夜夜为你热情如火
一份爱的代价爱你今生今世
你是我最爱的宝贝

棉照被

Preview Open KKBOX

Lyricist: 鄭喬安   Composer: 鄭喬安


阵阵风吹呀吹来淡薄啊寒
不知遥远的伊甘有加搭衫
今夜的天星你ㄧ定知影
痴情人思慕的心晟
又搁是三更半暝的暗暝
房间内充满著有你的空气
毋惊月娘笑阮笑阮这呢痴
爱你的心袂停止
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
为你化做冬天的彼把火
惊妳受风吹惊你冷冷归暝
因为你是我的一切
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
日日夜夜为你热情如火
一份爱的代价爱你今生今世
你是我最爱的宝贝

又搁是三更半暝的暗暝
房间内充满著有你的空气
毋惊月娘笑阮笑阮这呢痴
爱你的心袂停止
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
为你化做冬天的彼把火
惊你受风吹惊你冷冷归暝
因为你是我的一切
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
日日夜夜为你热情如火
一份爱的代价爱你今生今世
你是我最爱的宝贝
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
为你化做冬天的彼把火
惊你受风吹惊你冷冷归暝
因为你是我的一切
乎我做你烧烧的温暖的棉照被
日日夜夜为你热情如火
一份爱的代价爱你今生今世
你是我最爱的宝贝