Lyricist: ต้า สราวุฒิ   Composer: ธนพงศ์พันธ์ บูรณะคุปต์ / ธันวา บุญสูงเนิน / GRAY

เคยเดียวดายเหงาอยู่เพียงลำพัง แต่ละวันฉันใช้มันให้พ้นๆ ไป
เหนื่อยและท้อมากแค่ไหน หลงทางมาไกลเหลือเกิน

แต่สิ่งเลวร้ายก็เป็นเพียงแค่ความหลัง
ทุกสิ่งเปลี่ยนฝันเมื่อวันหนึ่งเธอเดินเข้ามา
เป็นคนๆ เดียวที่มองเห็นคุณค่า สิ่งเดียวที่คนๆ นี้จะตอบแทน

จะรักแค่เพียงแต่เธอ เพราะเธอทำให้ฉันรู้ว่า ฉันมีพรุ่งนี้ไปเพื่อใคร
หมดทั้งหัวใจที่มี เธอคือคนที่สำคัญ ฉันจะยืนข้างเธอตลอดไป
และหนึ่งลมที่หายใจต่อจากนี้ ทุกๆ นาทีจะใช้มันให้ดี
ทำให้มีความหมาย ให้คุ้มค่าที่ใจได้เจอเธอ

บนทางเดินแม้ต้องเจออะไร หนักแค่ไหนฉันไม่กลัวที่จะก้าวเดิน
เมื่อวันนี้มีอีกคนที่พร้อมจะไปด้วยกัน

และสิ่งเลวร้ายก็เป็นเพียงแค่ความหลัง
ทุกสิ่งเปลี่ยนฝันเมื่อวันหนึ่งเธอเดินเข้ามา
เป็นคนๆ เดียวที่มองเห็นคุณค่า สิ่งเดียวที่คนๆ นี้จะตอบแทน

จะรักแค่เพียงแต่เธอ เพราะเธอทำให้ฉันรู้ว่า ฉันมีพรุ่งนี้ไปเพื่อใคร
หมดทั้งหัวใจที่มี เธอคือคนที่สำคัญ ฉันจะยืนข้างเธอตลอดไป
และหนึ่งลมที่หายใจต่อจากนี้ ทุกๆ นาทีจะใช้มันให้ดี
ทำให้มีความหมาย ให้คุ้มค่าที่ใจได้เจอเธอ

จะรักแค่เพียงแต่เธอ เพราะเธอทำให้ฉันรู้ว่า ฉันมีพรุ่งนี้ไปเพื่อใคร
หมดทั้งหัวใจที่มี เธอคือคนที่สำคัญ ฉันจะยืนข้างเธอตลอดไป
และหนึ่งลมที่หายใจต่อจากนี้ ทุกๆ นาทีจะใช้มันให้ดี
ทำให้มีความหมาย ให้คุ้มค่าที่ใจได้เจอเธอ

พรุ่งนี้...เพื่อใคร

Preview Open KKBOX

Lyricist: ต้า สราวุฒิ   Composer: ธนพงศ์พันธ์ บูรณะคุปต์ / ธันวา บุญสูงเนิน / GRAY

เคยเดียวดายเหงาอยู่เพียงลำพัง แต่ละวันฉันใช้มันให้พ้นๆ ไป
เหนื่อยและท้อมากแค่ไหน หลงทางมาไกลเหลือเกิน

แต่สิ่งเลวร้ายก็เป็นเพียงแค่ความหลัง
ทุกสิ่งเปลี่ยนฝันเมื่อวันหนึ่งเธอเดินเข้ามา
เป็นคนๆ เดียวที่มองเห็นคุณค่า สิ่งเดียวที่คนๆ นี้จะตอบแทน

จะรักแค่เพียงแต่เธอ เพราะเธอทำให้ฉันรู้ว่า ฉันมีพรุ่งนี้ไปเพื่อใคร
หมดทั้งหัวใจที่มี เธอคือคนที่สำคัญ ฉันจะยืนข้างเธอตลอดไป
และหนึ่งลมที่หายใจต่อจากนี้ ทุกๆ นาทีจะใช้มันให้ดี
ทำให้มีความหมาย ให้คุ้มค่าที่ใจได้เจอเธอ

บนทางเดินแม้ต้องเจออะไร หนักแค่ไหนฉันไม่กลัวที่จะก้าวเดิน
เมื่อวันนี้มีอีกคนที่พร้อมจะไปด้วยกัน

และสิ่งเลวร้ายก็เป็นเพียงแค่ความหลัง
ทุกสิ่งเปลี่ยนฝันเมื่อวันหนึ่งเธอเดินเข้ามา
เป็นคนๆ เดียวที่มองเห็นคุณค่า สิ่งเดียวที่คนๆ นี้จะตอบแทน

จะรักแค่เพียงแต่เธอ เพราะเธอทำให้ฉันรู้ว่า ฉันมีพรุ่งนี้ไปเพื่อใคร
หมดทั้งหัวใจที่มี เธอคือคนที่สำคัญ ฉันจะยืนข้างเธอตลอดไป
และหนึ่งลมที่หายใจต่อจากนี้ ทุกๆ นาทีจะใช้มันให้ดี
ทำให้มีความหมาย ให้คุ้มค่าที่ใจได้เจอเธอ

จะรักแค่เพียงแต่เธอ เพราะเธอทำให้ฉันรู้ว่า ฉันมีพรุ่งนี้ไปเพื่อใคร
หมดทั้งหัวใจที่มี เธอคือคนที่สำคัญ ฉันจะยืนข้างเธอตลอดไป
และหนึ่งลมที่หายใจต่อจากนี้ ทุกๆ นาทีจะใช้มันให้ดี
ทำให้มีความหมาย ให้คุ้มค่าที่ใจได้เจอเธอ