Lyricist: -   Composer: -

จากวันนั้นวันที่เธอพ่ายแพ้
และในวันนี้วันที่เธอเสียใจ
ขอให้เธอรู้ว่าฉันยังอยู่ข้างเธอ
จะคอยให้เธอมีแรงสู้ต่อไป
หากวันนั้น วันที่เธอท้อใจ
และในวันนี้ วันที่เธอร้องให้
ขอให้เธอรู้ว่าฉันยังอยู่ไม่ไกล
จะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลห่างจากเธอ
คงจะมีซักวัน เธอคงพบแสงสว่าง
ขอให้เธอก้าวไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง
อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอ
จะรอจะคอยพบเธอตลอดไป
จะอยู่กับเธอ เหมือนดาวอยู่บนฟ้า
จะส่องประกายลงมา ไม่มีวันดับลง
ขอให้เธอนั้น กับดาวที่อยู่บนฟ้า
คงสักวันวันที่เธอรอคอยจะมาถึง
คงจะมีซักวัน เธอคงพบแสงสว่าง
ขอให้เธอก้าวไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง
อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอ
จะรอจะคอยพบเธอตลอดไป
อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอ
จะรอจะคอยพบเธอตลอดไป

รอ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

จากวันนั้นวันที่เธอพ่ายแพ้
และในวันนี้วันที่เธอเสียใจ
ขอให้เธอรู้ว่าฉันยังอยู่ข้างเธอ
จะคอยให้เธอมีแรงสู้ต่อไป
หากวันนั้น วันที่เธอท้อใจ
และในวันนี้ วันที่เธอร้องให้
ขอให้เธอรู้ว่าฉันยังอยู่ไม่ไกล
จะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลห่างจากเธอ
คงจะมีซักวัน เธอคงพบแสงสว่าง
ขอให้เธอก้าวไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง
อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอ
จะรอจะคอยพบเธอตลอดไป
จะอยู่กับเธอ เหมือนดาวอยู่บนฟ้า
จะส่องประกายลงมา ไม่มีวันดับลง
ขอให้เธอนั้น กับดาวที่อยู่บนฟ้า
คงสักวันวันที่เธอรอคอยจะมาถึง
คงจะมีซักวัน เธอคงพบแสงสว่าง
ขอให้เธอก้าวไป ด้วยใจที่เข้มแข็ง
อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอ
จะรอจะคอยพบเธอตลอดไป
อยากบอกให้เธอรู้ ว่าฉันจะรอจะอยู่ข้างเธอ
จะรอจะคอยพบเธอตลอดไป