Lyricist:    Composer:

ความรักเอยงดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี
โหยหาความรักไม่เคยพอ
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กันตลอดเวลา

พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน
พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน

เกิดเป็นหนุ่ม เกิดเป็นชาย เกิดมาพร้อมความสงสัย...
เกิดมาสมบูรณ์ เป็นชายสมชาย แต่ชีวิตเหมือนขาดสิ่งใด

จึงต้องค้นหา จึงต้องเดินทาง ยาวนาน เพียงใดยังไม่เห็น
โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไป ตามใจฝัน

จึงต้องค้นหา จึงต้องเดินทาง ยาวนาน เพียงใดยังไม่เห็น
โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไป...ตามใจฝัน

จึงต้องค้นหา จึงต้องเดินทาง ยาวนาน เพียงใดยังไม่เห็น
โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไป...ตามใจฝัน

เพราะว่าฟ้ากว้าง

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

ความรักเอยงดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี
โหยหาความรักไม่เคยพอ
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กันตลอดเวลา

พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน
พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอย รักที่เข้าใจถึงกัน

เกิดเป็นหนุ่ม เกิดเป็นชาย เกิดมาพร้อมความสงสัย...
เกิดมาสมบูรณ์ เป็นชายสมชาย แต่ชีวิตเหมือนขาดสิ่งใด

จึงต้องค้นหา จึงต้องเดินทาง ยาวนาน เพียงใดยังไม่เห็น
โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไป ตามใจฝัน

จึงต้องค้นหา จึงต้องเดินทาง ยาวนาน เพียงใดยังไม่เห็น
โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไป...ตามใจฝัน

จึงต้องค้นหา จึงต้องเดินทาง ยาวนาน เพียงใดยังไม่เห็น
โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไป...ตามใจฝัน