Lyricist: 施志昌/黃品源   Composer: 李正帆


三更半暝
词曲:施志昌/黄品源 编曲:李正帆 演唱:任贤齐/黄品源/阿牛/李正帆

三更半暝 又搁再落雨 阮的心情哪会这呢甘苦
心爱的人 怎样找无路 煞来踏著别人的脚步

无睬阮对你付出这呢深 你哪会忍心来离开阮
断线的风筝 就免想搁挽回 呼伊随风飞 咱祝福放心底

查埔人的心 其实嘛真软 想著无缘的 嘛会心酸酸
所有的真心 煞拢呼你打剩 呼心随风飞 麦搁再后悔 嘿

三更半暝 又搁再落雨 阮的心情哪会这呢甘苦
心爱的人 怎样找无路 煞来踏著别人的脚步

查埔人的心 其实嘛真软 想著无缘的 嘛会心酸酸
所有的真心 煞拢呼你打剩 呼心随风飞 麦搁再后悔 嘿

三更半暝(三更半暝呀不知你睡了没)
三更半暝(离开之后你过的的好吗)
三更半暝(不知你有在想我没)
三更半暝(不管按怎希望你幸福)

山盟海誓 到底是真是假
咱的感情 是叨位出问题 你哪会讲切就切

准堵好 横直没结果 搁痴情什路用
爱越深 煞来越伤心 甘讲全部牺牲

三更半暝 又搁再落雨 阮的心情哪会这呢甘苦
心爱的人 怎样找无路 煞来踏著别人的脚步

三更半暝

Preview Open KKBOX

Lyricist: 施志昌/黃品源   Composer: 李正帆


三更半暝
词曲:施志昌/黄品源 编曲:李正帆 演唱:任贤齐/黄品源/阿牛/李正帆

三更半暝 又搁再落雨 阮的心情哪会这呢甘苦
心爱的人 怎样找无路 煞来踏著别人的脚步

无睬阮对你付出这呢深 你哪会忍心来离开阮
断线的风筝 就免想搁挽回 呼伊随风飞 咱祝福放心底

查埔人的心 其实嘛真软 想著无缘的 嘛会心酸酸
所有的真心 煞拢呼你打剩 呼心随风飞 麦搁再后悔 嘿

三更半暝 又搁再落雨 阮的心情哪会这呢甘苦
心爱的人 怎样找无路 煞来踏著别人的脚步

查埔人的心 其实嘛真软 想著无缘的 嘛会心酸酸
所有的真心 煞拢呼你打剩 呼心随风飞 麦搁再后悔 嘿

三更半暝(三更半暝呀不知你睡了没)
三更半暝(离开之后你过的的好吗)
三更半暝(不知你有在想我没)
三更半暝(不管按怎希望你幸福)

山盟海誓 到底是真是假
咱的感情 是叨位出问题 你哪会讲切就切

准堵好 横直没结果 搁痴情什路用
爱越深 煞来越伤心 甘讲全部牺牲

三更半暝 又搁再落雨 阮的心情哪会这呢甘苦
心爱的人 怎样找无路 煞来踏著别人的脚步