Lyricist: 黃霑   Composer: 顧嘉輝

上海滩
作词:黄霑 作曲:顾嘉辉

浪奔 浪流 万里滔滔江水永不休
淘尽了世间事 混作滔滔一片潮流

是喜 是愁 浪里分不清欢笑悲忧
成功 失败 浪里看不出有未有

爱你 恨你 问君知否 似大江一发不收
转千弯 转千滩 亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够

间奏~~

爱你 恨你 问君知否 似大江一发不收
转千弯 转千滩 亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够

上海滩

Preview Open KKBOX

Lyricist: 黃霑   Composer: 顧嘉輝

上海滩
作词:黄霑 作曲:顾嘉辉

浪奔 浪流 万里滔滔江水永不休
淘尽了世间事 混作滔滔一片潮流

是喜 是愁 浪里分不清欢笑悲忧
成功 失败 浪里看不出有未有

爱你 恨你 问君知否 似大江一发不收
转千弯 转千滩 亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够

间奏~~

爱你 恨你 问君知否 似大江一发不收
转千弯 转千滩 亦未平复此中争斗

又有喜 又有愁 就算分不清欢笑悲忧
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够
仍愿翻 百千浪 在我心中起伏够