Lyricist: L.M.F   Composer: L.M.F

可否抚心自问
我愿能 延续你的步韵
我愿能 长存著你的声音
我愿能 你又更加接近

虽然只系一小撮人 一小队船
唔净止系为左一小个岛 一小啖气
而系一D历史事实我地唔可以唔知唔可以忘记
冇可能罢买日本货 但系可以唔扮假日本人
有冇可能到几时日几日先至有我地团结嘅力量
完全靠自己做到国富民强
凭保钓o黎提醒我地要自强

究竟我地须要唔须要真英雄
抑或每个英雄背后充满眼泪和伤痛
八仙岭大火 燃烧系我记忆里面
舍身成仁嘅你
亲手将同学由炼狱到一个一个一个推返出o黎
系香港呢个冷漠自私嘅无情地
你地嘅牺牲 就好似一记耳光
人可以活得好渺小 渺小可以发光芒

可否抚心自问
我愿能 延续你的步韵
我愿能 长存著你的声音
我愿能 你又更加接近

一个好多人尊敬嘅电影人
佢将一生奉献左俾佢信仰嘅神
佢系生存系为左一个使命
将福音带俾佢身边所有嘅生命
从一而终嘅婚姻感情
唔似D人随便离婚搅埋D一夜情
成立艺人之家关怀朋友空虚心灵
佢将离开佢嘅爱你有无去见证

系唔系又可以衬呢个机会去 去怀念一个
你同我都好热熟悉嘅一个 偶像
佢写嘅歌 唔单单止影响我
仲有千千万个唔知摇滚系乜o野嘅初哥
虽然曾经有人话过 你背叛左摇滚音乐精神
为名为利就去埋没自己
其实你嘅孤独 有边个会知又有边个会去理

可否抚心自问
我愿能 延续你的步韵
我愿能 长存著你的声音
我愿能 你又更加接近

R.I.P.

Preview Open KKBOX

Lyricist: L.M.F   Composer: L.M.F

可否抚心自问
我愿能 延续你的步韵
我愿能 长存著你的声音
我愿能 你又更加接近

虽然只系一小撮人 一小队船
唔净止系为左一小个岛 一小啖气
而系一D历史事实我地唔可以唔知唔可以忘记
冇可能罢买日本货 但系可以唔扮假日本人
有冇可能到几时日几日先至有我地团结嘅力量
完全靠自己做到国富民强
凭保钓o黎提醒我地要自强

究竟我地须要唔须要真英雄
抑或每个英雄背后充满眼泪和伤痛
八仙岭大火 燃烧系我记忆里面
舍身成仁嘅你
亲手将同学由炼狱到一个一个一个推返出o黎
系香港呢个冷漠自私嘅无情地
你地嘅牺牲 就好似一记耳光
人可以活得好渺小 渺小可以发光芒

可否抚心自问
我愿能 延续你的步韵
我愿能 长存著你的声音
我愿能 你又更加接近

一个好多人尊敬嘅电影人
佢将一生奉献左俾佢信仰嘅神
佢系生存系为左一个使命
将福音带俾佢身边所有嘅生命
从一而终嘅婚姻感情
唔似D人随便离婚搅埋D一夜情
成立艺人之家关怀朋友空虚心灵
佢将离开佢嘅爱你有无去见证

系唔系又可以衬呢个机会去 去怀念一个
你同我都好热熟悉嘅一个 偶像
佢写嘅歌 唔单单止影响我
仲有千千万个唔知摇滚系乜o野嘅初哥
虽然曾经有人话过 你背叛左摇滚音乐精神
为名为利就去埋没自己
其实你嘅孤独 有边个会知又有边个会去理

可否抚心自问
我愿能 延续你的步韵
我愿能 长存著你的声音
我愿能 你又更加接近