Lyricist: -   Composer: -

ฟ้า บอกกับฉัน ว่าฉันมีฟ้าอีกทั้งคน
ดาวยังบอกกับฉัน ว่าถ้าเหงาเมื่อไรให้มองไปด้านบน
อาทิตย์ยังอยู่ตรงนั้น แผดแสงระเหยน้ำตารวมกัน
เมฆขาวเก็บน้ำตาฉัน รวมตัวกันเป็นเมฆสีดำ

อยากอยู่บนนั้น อยากอยู่บนฟ้า
อยากอยู่บนดวงดาว ในค่ำคืนที่เหงาใจ
ปล่อยให้เรื่องราว ปล่อยอยู่อย่างนั้น
ปล่อยพื้นดินเป็นไป โดยไม่มีฉัน

ก็เพราะฉันก็ไม่รู้ ว่าทำไม
ไม่อาจลืมเรื่องราวที่เศร้าใจ
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ต้องฝืนสมองให้ทนเก็บไว้

อยากขึ้นไปบนนั้น
รวมตัวกับฟ้ากับดาวโดยไม่มีฉัน

ฟ้า บอกกับฉัน ว่าฉันมีฟ้าอีกทั้งคน
ดาวยังบอกกับฉัน ว่าถ้าเหงาเมื่อไรให้มองไปด้านบน
อยากอยู่บนนั้น อยากอยู่บนฟ้า
อยากอยู่บนดวงดาว ในค่ำคืนที่เหงาใจ
ปล่อยให้เรื่องราว ปล่อยอยู่อย่างนั้น
ปล่อยพื้นดินเป็นไป โดยไม่มีฉัน

ก็เพราะฉันก็ไม่รู้ ว่าทำไม
ไม่อาจลืมเรื่องราวที่เศร้าใจ
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ต้องฝืนสมองให้ทนเก็บไว้

อยากขึ้นไปบนนั้น
รวมตัวกับฟ้ากับดาวโดยไม่มีฉัน

ก็เพราะฉันก็ไม่รู้ ว่าทำไม
ไม่อาจลืมเรื่องราวที่เศร้าใจ
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ต้องฝืนสมองให้ทนเก็บไว้

อยากขึ้นไปบนนั้น
รวมตัวกับฟ้ากับดาวโดยไม่มีฉัน

อยากขึ้นไปบนนั้น
รวมตัวกับฟ้ากับดาวโดยไม่มีฉัน

แหงน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ฟ้า บอกกับฉัน ว่าฉันมีฟ้าอีกทั้งคน
ดาวยังบอกกับฉัน ว่าถ้าเหงาเมื่อไรให้มองไปด้านบน
อาทิตย์ยังอยู่ตรงนั้น แผดแสงระเหยน้ำตารวมกัน
เมฆขาวเก็บน้ำตาฉัน รวมตัวกันเป็นเมฆสีดำ

อยากอยู่บนนั้น อยากอยู่บนฟ้า
อยากอยู่บนดวงดาว ในค่ำคืนที่เหงาใจ
ปล่อยให้เรื่องราว ปล่อยอยู่อย่างนั้น
ปล่อยพื้นดินเป็นไป โดยไม่มีฉัน

ก็เพราะฉันก็ไม่รู้ ว่าทำไม
ไม่อาจลืมเรื่องราวที่เศร้าใจ
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ต้องฝืนสมองให้ทนเก็บไว้

อยากขึ้นไปบนนั้น
รวมตัวกับฟ้ากับดาวโดยไม่มีฉัน

ฟ้า บอกกับฉัน ว่าฉันมีฟ้าอีกทั้งคน
ดาวยังบอกกับฉัน ว่าถ้าเหงาเมื่อไรให้มองไปด้านบน
อยากอยู่บนนั้น อยากอยู่บนฟ้า
อยากอยู่บนดวงดาว ในค่ำคืนที่เหงาใจ
ปล่อยให้เรื่องราว ปล่อยอยู่อย่างนั้น
ปล่อยพื้นดินเป็นไป โดยไม่มีฉัน

ก็เพราะฉันก็ไม่รู้ ว่าทำไม
ไม่อาจลืมเรื่องราวที่เศร้าใจ
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ต้องฝืนสมองให้ทนเก็บไว้

อยากขึ้นไปบนนั้น
รวมตัวกับฟ้ากับดาวโดยไม่มีฉัน

ก็เพราะฉันก็ไม่รู้ ว่าทำไม
ไม่อาจลืมเรื่องราวที่เศร้าใจ
ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
ที่ต้องฝืนสมองให้ทนเก็บไว้

อยากขึ้นไปบนนั้น
รวมตัวกับฟ้ากับดาวโดยไม่มีฉัน

อยากขึ้นไปบนนั้น
รวมตัวกับฟ้ากับดาวโดยไม่มีฉัน