Lyricist: -   Composer: -

จะไปทางทิศเหนือ ก็ยังได้เห็น
จะไปทางทิศไหน ก็มีทั้งนั้น
ไม่ว่าในเมืองกรุง หรือว่าอีสาน
ถ้าหิวก็แวะซื้อ ได้ตามต้องการ
ไม่มีเชลล์ชวน เราก็ชิมตามใจ
อยู่ในเมืองไทย ไปที่ไหนก็มีรับทาน
รับแขกทุกราย ไม่กีดกัน
ไม่แบ่งแยกใคร ได้ทั้งนั้น
ของโปรดทุกคน กินด้วยกัน
ราคาเยา ถูกอนามัย
เกิดในแดนไกล แล้วสุดท้ายก็ทั่วถึงกัน
แค่ชื่อเท่านั้นมั้ง ก็เรียกกันไป
ไม่แยกก็ได้มั้ง ว่ามาจากไหน
นายกฯ จากภาคเหนือ ท่านชื่ออะไร
มันวัดไม่ได้มั้ง คงพอเข้าใจ
ไม่มีเชลล์ชวน เราก็ชิมตามใจ
อยู่ในเมืองไทย ไปที่ไหนก็มีรับทาน
รับแขกทุกราย ไม่กีดกัน
ไม่แบ่งแยกใคร ได้ทั้งนั้น
ของโปรดทุกคน กินด้วยกัน
ราคาเยา ถูกอนามัย
เกิดในแดนไกล แล้วสุดท้ายก็ทั่วถึงกัน
ความต่าง ไม่แบ่งอะไร ถ้าใจตรงกัน
ที่เกิด ไม่แบ่งอะไร คนไทยรักกัน
ความต่าง ไม่แบ่งอะไร ถ้าใจตรงกัน
ที่เกิด ไม่แบ่งอะไร คนไทยไปที่ไหนได้ทั้งนั้น
แผ่นดินเดียวกัน ไม่ต้องคอยเกรงใจ
อยู่ในเมืองไทย ไปที่ไหนก็พี่น้องกัน
รับแขกทุกราย ไม่กีดกัน
ไม่แบ่งแยกใคร ได้ทั้งนั้น
ของโปรดทุกคน กินด้วยกัน
ราคาเยา ถูกอนามัย
เกิดในแดนไกล แล้วสุดท้ายก็ทั่วถึงกัน
ความต่าง ไม่แบ่งอะไร ถ้าใจตรงกัน
ที่เกิด ไม่แบ่งอะไร คนไทยรักกัน
ความต่าง ไม่แบ่งอะไร ถ้าใจตรงกัน
ที่เกิด ไม่แบ่งอะไร คนไทยรักกัน

ไก่ทอดหาดใหญ่

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

จะไปทางทิศเหนือ ก็ยังได้เห็น
จะไปทางทิศไหน ก็มีทั้งนั้น
ไม่ว่าในเมืองกรุง หรือว่าอีสาน
ถ้าหิวก็แวะซื้อ ได้ตามต้องการ
ไม่มีเชลล์ชวน เราก็ชิมตามใจ
อยู่ในเมืองไทย ไปที่ไหนก็มีรับทาน
รับแขกทุกราย ไม่กีดกัน
ไม่แบ่งแยกใคร ได้ทั้งนั้น
ของโปรดทุกคน กินด้วยกัน
ราคาเยา ถูกอนามัย
เกิดในแดนไกล แล้วสุดท้ายก็ทั่วถึงกัน
แค่ชื่อเท่านั้นมั้ง ก็เรียกกันไป
ไม่แยกก็ได้มั้ง ว่ามาจากไหน
นายกฯ จากภาคเหนือ ท่านชื่ออะไร
มันวัดไม่ได้มั้ง คงพอเข้าใจ
ไม่มีเชลล์ชวน เราก็ชิมตามใจ
อยู่ในเมืองไทย ไปที่ไหนก็มีรับทาน
รับแขกทุกราย ไม่กีดกัน
ไม่แบ่งแยกใคร ได้ทั้งนั้น
ของโปรดทุกคน กินด้วยกัน
ราคาเยา ถูกอนามัย
เกิดในแดนไกล แล้วสุดท้ายก็ทั่วถึงกัน
ความต่าง ไม่แบ่งอะไร ถ้าใจตรงกัน
ที่เกิด ไม่แบ่งอะไร คนไทยรักกัน
ความต่าง ไม่แบ่งอะไร ถ้าใจตรงกัน
ที่เกิด ไม่แบ่งอะไร คนไทยไปที่ไหนได้ทั้งนั้น
แผ่นดินเดียวกัน ไม่ต้องคอยเกรงใจ
อยู่ในเมืองไทย ไปที่ไหนก็พี่น้องกัน
รับแขกทุกราย ไม่กีดกัน
ไม่แบ่งแยกใคร ได้ทั้งนั้น
ของโปรดทุกคน กินด้วยกัน
ราคาเยา ถูกอนามัย
เกิดในแดนไกล แล้วสุดท้ายก็ทั่วถึงกัน
ความต่าง ไม่แบ่งอะไร ถ้าใจตรงกัน
ที่เกิด ไม่แบ่งอะไร คนไทยรักกัน
ความต่าง ไม่แบ่งอะไร ถ้าใจตรงกัน
ที่เกิด ไม่แบ่งอะไร คนไทยรักกัน