Lyricist: 曹雅雯   Composer: 曹雅雯


编曲:陈致成

透中午炎热的南风迎面吹来
带著理想的卡梦担嘛著爱在
少年单纯迷人的梦囥伫心内
向前行 安怎唱 详细想看觅

为著一仙五厘 加班又无眠
夜半的路灯照著阮毋认输的心
无情现实岁月的雨落袂停
越头看 想早前 敢有路用

人咧讲幸福啊 是为啥物
展开的彼双手会飞对佗去
城市吵吵闹闹 颠来倒去 遮尔无闲
咱的梦 何时才会觉醒

人咧讲幸福啊 是为啥物
一支草一点露嘛拢靠自己
不通惊 免怀疑 请相信唯一这粒心
总会有上水的风景 咧等你

为著一仙五厘 加班又无眠
夜半的路灯照著阮毋认输的心
无情现实岁月的雨落袂停
越头看 想早前 敢有路用

人咧讲幸福啊 是为啥物
展开的彼双手会飞对佗去
城市吵吵闹闹 颠来倒去 遮尔无闲
咱的梦 何时才会觉醒

人咧讲幸福啊 是为啥物
一支草一点露嘛拢靠自己
不通惊 免怀疑 请相信唯一这粒心
总会有上水的风景 咧等你

幸福啊

Preview Open KKBOX

Lyricist: 曹雅雯   Composer: 曹雅雯


编曲:陈致成

透中午炎热的南风迎面吹来
带著理想的卡梦担嘛著爱在
少年单纯迷人的梦囥伫心内
向前行 安怎唱 详细想看觅

为著一仙五厘 加班又无眠
夜半的路灯照著阮毋认输的心
无情现实岁月的雨落袂停
越头看 想早前 敢有路用

人咧讲幸福啊 是为啥物
展开的彼双手会飞对佗去
城市吵吵闹闹 颠来倒去 遮尔无闲
咱的梦 何时才会觉醒

人咧讲幸福啊 是为啥物
一支草一点露嘛拢靠自己
不通惊 免怀疑 请相信唯一这粒心
总会有上水的风景 咧等你

为著一仙五厘 加班又无眠
夜半的路灯照著阮毋认输的心
无情现实岁月的雨落袂停
越头看 想早前 敢有路用

人咧讲幸福啊 是为啥物
展开的彼双手会飞对佗去
城市吵吵闹闹 颠来倒去 遮尔无闲
咱的梦 何时才会觉醒

人咧讲幸福啊 是为啥物
一支草一点露嘛拢靠自己
不通惊 免怀疑 请相信唯一这粒心
总会有上水的风景 咧等你