Lyricist: -   Composer: -

เข้าใจกับคำสัญญาในวันเก่า
ที่เราจะผูกพันและคงรักกันตลอดไป
ไม่มีวันที่ใครสักคนจะแยกทางร้างไกล
จะอยู่เพื่อรักยืนยงและจะมั่นคงตลอดไป

แล้ววันนึงก็ทำให้ใจเธอลำบาก
อยากเดินแยกตามทาง ที่เพียงสัญญาเคยให้ไว้
ไม่เป็นไรต่างคนก็ย่อมมีเส้นทางของใจ
จะไปฝืนทำไม ปล่อยตามหัวใจดีกว่า

จะแคร์ทำไมกับคำสัญญาลมปาก
ไปทำตามใจที่เธอมีไว้ให้เขา
อย่าเปลืองเวลากับคนไร้ค่าคนเก่า
ช่างมันเถอะ อีกไม่ช้าก็ลืมฉันเอง

แต่ถ้าวันใดที่ใครเขาทำเธอร้องไห้
อย่าลืมว่ามีใครที่ยังรักเธอตลอดมา
รักเดิมๆกับคำสัญญาที่ไม่มีราคา
ก็ยังเฝ้ารอวันให้เธอย้อนมาที่เก่า

จะแคร์ทำไมกับคำสัญญาลมปาก
ไปทำตามใจที่เธอมีไว้ให้เขา
อย่าเปลืองเวลากับคนไร้ค่าคนเก่า
ช่างมันเถอะ อีกไม่ช้าก็ลืมฉันเอง

จะแคร์ทำไมกับคำสัญญาลมปาก
ไปทำตามใจที่เธอมีไว้ให้เขา
อย่าเปลืองเวลากับคนไร้ค่าคนเก่า
ช่างมันเถอะ อีกไม่ช้าก็ลืมฉันเอง

ช่างมันเถอะ อีกไม่ช้าก็ลืมฉันเอง

สัญญาลมปาก

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เข้าใจกับคำสัญญาในวันเก่า
ที่เราจะผูกพันและคงรักกันตลอดไป
ไม่มีวันที่ใครสักคนจะแยกทางร้างไกล
จะอยู่เพื่อรักยืนยงและจะมั่นคงตลอดไป

แล้ววันนึงก็ทำให้ใจเธอลำบาก
อยากเดินแยกตามทาง ที่เพียงสัญญาเคยให้ไว้
ไม่เป็นไรต่างคนก็ย่อมมีเส้นทางของใจ
จะไปฝืนทำไม ปล่อยตามหัวใจดีกว่า

จะแคร์ทำไมกับคำสัญญาลมปาก
ไปทำตามใจที่เธอมีไว้ให้เขา
อย่าเปลืองเวลากับคนไร้ค่าคนเก่า
ช่างมันเถอะ อีกไม่ช้าก็ลืมฉันเอง

แต่ถ้าวันใดที่ใครเขาทำเธอร้องไห้
อย่าลืมว่ามีใครที่ยังรักเธอตลอดมา
รักเดิมๆกับคำสัญญาที่ไม่มีราคา
ก็ยังเฝ้ารอวันให้เธอย้อนมาที่เก่า

จะแคร์ทำไมกับคำสัญญาลมปาก
ไปทำตามใจที่เธอมีไว้ให้เขา
อย่าเปลืองเวลากับคนไร้ค่าคนเก่า
ช่างมันเถอะ อีกไม่ช้าก็ลืมฉันเอง

จะแคร์ทำไมกับคำสัญญาลมปาก
ไปทำตามใจที่เธอมีไว้ให้เขา
อย่าเปลืองเวลากับคนไร้ค่าคนเก่า
ช่างมันเถอะ อีกไม่ช้าก็ลืมฉันเอง

ช่างมันเถอะ อีกไม่ช้าก็ลืมฉันเอง