Lyricist:    Composer:

กี่วันคืนจะผ่านไป กี่ฤดูจะผ่านมา
แม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับ

นับวันเวลาเจ้าโตแล้วไป
สร้างครอบครัวใหม่
ไม่หันมาสนใจแม่เลย

แม่ถนอมเลี้ยงลูกรัก
รักเกินรักยิ่งสิ่งใด
ไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บ

แม่ทำงานหนักให้ลูกสบาย
เมื่อเจ้าโตใหญ่ เป็นคนดีมีค่าของสังคม

แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ
ลูกจ๋า แวะเวียนหาแม่บ้างซิ

แม่อยู่เหงาๆ เดี่ยวเดียวดาย
เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า

แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ
ลูกจ๋า แวะเวียนหาแม่บ้างซิ

แม่อยู่เหงาๆ เดี่ยวเดียวดาย
เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า

ถึงอย่างนี้แม่ก็รัก แม่จะรอ รอ รอ
คงสักวัน ลูกอาจจะคิดถึงแม่
แม่เฝ้ามองดูอยู่ข้างเสมอ
ถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักที นะลูกจ๋า

แม่

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

กี่วันคืนจะผ่านไป กี่ฤดูจะผ่านมา
แม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับ

นับวันเวลาเจ้าโตแล้วไป
สร้างครอบครัวใหม่
ไม่หันมาสนใจแม่เลย

แม่ถนอมเลี้ยงลูกรัก
รักเกินรักยิ่งสิ่งใด
ไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บ

แม่ทำงานหนักให้ลูกสบาย
เมื่อเจ้าโตใหญ่ เป็นคนดีมีค่าของสังคม

แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ
ลูกจ๋า แวะเวียนหาแม่บ้างซิ

แม่อยู่เหงาๆ เดี่ยวเดียวดาย
เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า

แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ
ลูกจ๋า แวะเวียนหาแม่บ้างซิ

แม่อยู่เหงาๆ เดี่ยวเดียวดาย
เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า

ถึงอย่างนี้แม่ก็รัก แม่จะรอ รอ รอ
คงสักวัน ลูกอาจจะคิดถึงแม่
แม่เฝ้ามองดูอยู่ข้างเสมอ
ถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักที นะลูกจ๋า