Lyricist: -   Composer: -

มีคนเคยมาถาม ว่าเจอหรือยัง
หนึ่งคนพิเศษคนนั้น ในฝันที่เฝ้ารอ
คอยเอาใจเสมอ เพียบพร้อมแสนดี
และโรแมนติก อย่างที่ฉันเองเคยวาดไว้

คนในฝันไม่ใช่เรื่องจริง
เมื่อเรื่องจริงคือฉันได้เจอ
คนธรรมดา ที่ข้างกันตรงนี้

อ้อมกอดเธอในวันที่เหงาก็เพียงพอ
แค่รอยยิ้มในวันที่ท้อ ก็ทำให้ฉันได้เข้าใจ
รักเป็นเรื่องง่ายดาย
สิ่งเล็กๆที่คอยมัดใจฉันเอาไว้...
คือรักของเธอ

เธอเปรียบดังหนังสือ ที่วางไม่ลง
คือทำนองเพลงรัก ที่ร้องไม่เคยเบื่อ
ไม่เคยบอกว่ารัก
แต่ทุกอาการ ที่เธอแสดง
มันแปลว่าเธอนั้นห่วงใย

คนในฝันไม่ใช่เรื่องจริง
เมื่อเรื่องจริงคือฉันได้เจอ
คนธรรมดา ที่ข้างกันตรงนี้

อ้อมกอดเธอในวันที่เหงาก็เพียงพอ
แค่รอยยิ้มในวันที่ท้อ ก็ทำให้ฉันได้เข้าใจ
รักเป็นเรื่องง่ายดาย
สิ่งเล็กๆที่คอยมัดใจฉันเอาไว้...
คือรักของเธอ…

อ้อมกอดเธอในวันที่เหงาก็เพียงพอ
แค่รอยยิ้มในวันที่ท้อ ก็ทำให้ฉันได้เข้าใจ
รักเป็นเรื่องง่ายดาย
สิ่งเล็กๆที่คอยมัดใจฉันเอาไว้...

อ้อมกอดเธอในวันที่เหงาก็เพียงพอ
แค่รอยยิ้มในวันที่ท้อ ก็ทำให้ฉันได้เข้าใจ
รักเป็นเรื่องง่ายดาย
สิ่งเล็กๆที่คอยมัดใจฉันเอาไว้...
คือรักของเธอ…
รักของเธอ… ฮู…

มัดใจ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

มีคนเคยมาถาม ว่าเจอหรือยัง
หนึ่งคนพิเศษคนนั้น ในฝันที่เฝ้ารอ
คอยเอาใจเสมอ เพียบพร้อมแสนดี
และโรแมนติก อย่างที่ฉันเองเคยวาดไว้

คนในฝันไม่ใช่เรื่องจริง
เมื่อเรื่องจริงคือฉันได้เจอ
คนธรรมดา ที่ข้างกันตรงนี้

อ้อมกอดเธอในวันที่เหงาก็เพียงพอ
แค่รอยยิ้มในวันที่ท้อ ก็ทำให้ฉันได้เข้าใจ
รักเป็นเรื่องง่ายดาย
สิ่งเล็กๆที่คอยมัดใจฉันเอาไว้...
คือรักของเธอ

เธอเปรียบดังหนังสือ ที่วางไม่ลง
คือทำนองเพลงรัก ที่ร้องไม่เคยเบื่อ
ไม่เคยบอกว่ารัก
แต่ทุกอาการ ที่เธอแสดง
มันแปลว่าเธอนั้นห่วงใย

คนในฝันไม่ใช่เรื่องจริง
เมื่อเรื่องจริงคือฉันได้เจอ
คนธรรมดา ที่ข้างกันตรงนี้

อ้อมกอดเธอในวันที่เหงาก็เพียงพอ
แค่รอยยิ้มในวันที่ท้อ ก็ทำให้ฉันได้เข้าใจ
รักเป็นเรื่องง่ายดาย
สิ่งเล็กๆที่คอยมัดใจฉันเอาไว้...
คือรักของเธอ…

อ้อมกอดเธอในวันที่เหงาก็เพียงพอ
แค่รอยยิ้มในวันที่ท้อ ก็ทำให้ฉันได้เข้าใจ
รักเป็นเรื่องง่ายดาย
สิ่งเล็กๆที่คอยมัดใจฉันเอาไว้...

อ้อมกอดเธอในวันที่เหงาก็เพียงพอ
แค่รอยยิ้มในวันที่ท้อ ก็ทำให้ฉันได้เข้าใจ
รักเป็นเรื่องง่ายดาย
สิ่งเล็กๆที่คอยมัดใจฉันเอาไว้...
คือรักของเธอ…
รักของเธอ… ฮู…