Lyricist: -   Composer: -

พอทราบอายุขวัญตา น้องเอ๋ยพี่มานั่งตาปริบปริบ
น้องอายุสามสิบ สามสิบทำไมยังสวย
ยังเต่งยังตึงตึงตัง น้องเอยขาวจัง
ขาวดังอาม่วย ยิ้มยังหวานเสียด้วย
ป๋าป่วย ยังมองตาแป๋ว
โถ ใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว
สามสิบยังแจ๋ว แจ๋วเสียจนน่าจีบ
อีแม่มะพร้าวเนื้อตัน น้องเอยมามันเอาอิตอนสามสิบ
โอย แม่แก้มสองหยิบ สามสิบดูซิ ยังสวย


โถ ใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว
สามสิบยังแจ๋ว แน่ะแจ๋วเสียจนน่าจีบ
อีแม่มะพร้าวเนื้อตัน น้องเอยมามันเอาอิตอนสามสิบ
โอย แม่แก้มสองหยิบ สามสิบดูซิ ยังสวย

30 ยังแจ๋ว (Album Version)

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พอทราบอายุขวัญตา น้องเอ๋ยพี่มานั่งตาปริบปริบ
น้องอายุสามสิบ สามสิบทำไมยังสวย
ยังเต่งยังตึงตึงตัง น้องเอยขาวจัง
ขาวดังอาม่วย ยิ้มยังหวานเสียด้วย
ป๋าป่วย ยังมองตาแป๋ว
โถ ใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว
สามสิบยังแจ๋ว แจ๋วเสียจนน่าจีบ
อีแม่มะพร้าวเนื้อตัน น้องเอยมามันเอาอิตอนสามสิบ
โอย แม่แก้มสองหยิบ สามสิบดูซิ ยังสวย


โถ ใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว
สามสิบยังแจ๋ว แน่ะแจ๋วเสียจนน่าจีบ
อีแม่มะพร้าวเนื้อตัน น้องเอยมามันเอาอิตอนสามสิบ
โอย แม่แก้มสองหยิบ สามสิบดูซิ ยังสวย