Lyricist: -   Composer: -

เธอรอคำนั้นมานาน เธอรอให้ฉันพูดมาจากใจ
เธอเองคงล้าเต็มที เพียงคำๆ นี้มันดูยังห่างไกล
ขอให้เข้าใจสักนิด โปรดได้ฟัง
ฉันก็แค่คนมีความหลังที่ร้าวราน
ฝังใจจำความผิดหวังมาเนิ่นนาน

รู้ไหม คำนั้นฉันเคยได้ฟัง
แค่เพียงคนที่บอกฉันไม่เคยรักษามัน
จนมันกลายเป็นคำที่ทำร้าย

ฉันก็รู้ว่ามันงดงามเหลือเกิน ถ้าใครได้ฟังคำๆ นั้น
แต่ขอเวลาคนดีโปรดรอสักวัน หากจะบอกกับเธอนั้น
ไม่อยากต้องเปลี่ยนต้องแปรผันจนถึงวันสุดท้าย

รู้ไหม คำนั้นฉันเคยได้ฟัง
แค่เพียงคนที่บอกฉันไม่เคยรักษามัน
จนมันกลายเป็นคำที่ทำร้าย

ฉันก็รู้ว่ามันงดงามเหลือเกิน ถ้าใครได้ฟังคำๆ นั้น
แต่ขอเวลาคนดีโปรดรอสักวัน หากจะบอกกับเธอนั้น
ไม่อยากต้องเปลี่ยนต้องแปรผันจนถึงวันสุดท้าย

เหตุผล (Album Version)

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เธอรอคำนั้นมานาน เธอรอให้ฉันพูดมาจากใจ
เธอเองคงล้าเต็มที เพียงคำๆ นี้มันดูยังห่างไกล
ขอให้เข้าใจสักนิด โปรดได้ฟัง
ฉันก็แค่คนมีความหลังที่ร้าวราน
ฝังใจจำความผิดหวังมาเนิ่นนาน

รู้ไหม คำนั้นฉันเคยได้ฟัง
แค่เพียงคนที่บอกฉันไม่เคยรักษามัน
จนมันกลายเป็นคำที่ทำร้าย

ฉันก็รู้ว่ามันงดงามเหลือเกิน ถ้าใครได้ฟังคำๆ นั้น
แต่ขอเวลาคนดีโปรดรอสักวัน หากจะบอกกับเธอนั้น
ไม่อยากต้องเปลี่ยนต้องแปรผันจนถึงวันสุดท้าย

รู้ไหม คำนั้นฉันเคยได้ฟัง
แค่เพียงคนที่บอกฉันไม่เคยรักษามัน
จนมันกลายเป็นคำที่ทำร้าย

ฉันก็รู้ว่ามันงดงามเหลือเกิน ถ้าใครได้ฟังคำๆ นั้น
แต่ขอเวลาคนดีโปรดรอสักวัน หากจะบอกกับเธอนั้น
ไม่อยากต้องเปลี่ยนต้องแปรผันจนถึงวันสุดท้าย