Lyricist: 郭之儀   Composer: 鄭喬安


天边出现彼道光
乎阮心情足安稳
敢是阮的情爱揣著温暖的家园

天边出现彼道光
乎阮心情无忧闷
原来阮的情爱揣著幸福的家门

毋惊情路有偌长
只要有你陪伴阮
啊 咱的爱情多彩又缤纷

无论是海角抑天边
咱的爱坚定不移
横直阮决心缀你远走高飞

无论是山崩抑地裂
咱的爱不离不弃 (不离不弃)

阮的一生
阮的幸福交乎你

天边出现彼道光
乎阮心情足安稳
敢是阮的情爱揣著温暖的家园

天边出现彼道光
乎阮心情无忧闷
原来阮的情爱揣著幸福的家门

毋惊情路有偌长
只要有你陪伴阮
啊 咱的爱情多彩又缤纷

无论是海角抑天边
咱的爱坚定不移
横直阮决心缀你远走高飞

无论是山崩抑地裂
咱的爱不离不弃 (不离不弃)

阮的一生
阮的幸福交乎你

无论是海角抑天边
咱的爱坚定不移
横直阮决心缀你远走高飞

无论是山崩抑地裂
咱的爱不离不弃 (不离不弃)

阮的一生
阮的幸福交乎你

彼道光 ft. 林孟宗

Preview Open KKBOX

Lyricist: 郭之儀   Composer: 鄭喬安


天边出现彼道光
乎阮心情足安稳
敢是阮的情爱揣著温暖的家园

天边出现彼道光
乎阮心情无忧闷
原来阮的情爱揣著幸福的家门

毋惊情路有偌长
只要有你陪伴阮
啊 咱的爱情多彩又缤纷

无论是海角抑天边
咱的爱坚定不移
横直阮决心缀你远走高飞

无论是山崩抑地裂
咱的爱不离不弃 (不离不弃)

阮的一生
阮的幸福交乎你

天边出现彼道光
乎阮心情足安稳
敢是阮的情爱揣著温暖的家园

天边出现彼道光
乎阮心情无忧闷
原来阮的情爱揣著幸福的家门

毋惊情路有偌长
只要有你陪伴阮
啊 咱的爱情多彩又缤纷

无论是海角抑天边
咱的爱坚定不移
横直阮决心缀你远走高飞

无论是山崩抑地裂
咱的爱不离不弃 (不离不弃)

阮的一生
阮的幸福交乎你

无论是海角抑天边
咱的爱坚定不移
横直阮决心缀你远走高飞

无论是山崩抑地裂
咱的爱不离不弃 (不离不弃)

阮的一生
阮的幸福交乎你