Lyricist: -   Composer: -

นี่เป็นเรื่องจริงใช่มั้ย ที่ใจของเธอนับวันจะลาจาก
ต้องมีใช่มั้ย เพราะอะไรทำไมไม่บอกให้รู้บ้าง

ก็ในเมื่อวันสุดท้าย คงให้ฉันจะยังเฝ้ารอหาคำตอบ
เมื่อวันสุดท้าย คงเป็นฉันจะอยู่ตรงนี้ไว้ทางออก

ไม่บอกให้ฉันรู้เลย ว่าเพราะอะไร ที่ใจของเธอเปลี่ยน
ไม่บอกให้ฉันรู้เลยว่าวันนี้หัวใจ ของฉันนั้นต้องเปลี่ยน
ทนกับการไม่มีเธอ ฉันขอเลยฉันขอ

ฉันขอแค่ครั้งเดียว แค่ตื่นขึ้นมายังพบเธออีกครั้ง
ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ถึงที่มา การที่สองเราจะร่ำลา
ฉันก็เพียงแค่อยากรู้

ฉันยังเหลิอช่วงเวลาที่ยังมีเธออยู่เหมือนเดิมอีกครั้งเดียว
ฉันนั้นขอและวิงวอนก็ยังคงจะฉุดรั้งเธอไว้ไม่ได้
กลับมาเหมือนเดิมได้มั้ย บอกไปแล้วตั้งกี่ครั้ง
ต้องการเธอไม่เข้าใจ

ไม่บอกให้ฉันรู้เลย ว่าเพราะอะไร ที่ใจของเธอเปลี่ยน
ไม่บอกให้ฉันรู้เลยว่าวันนี้หัวใจ ของฉันนั้นต้องเปลี่ยน
ทนกับการไม่มีเธอ ฉันขอเลยฉันขอ

ฉันขอแค่ครั้งเดียว แค่ตื่นขึ้นมายังพบเธออีกครั้ง
ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ถึงที่มา การที่สองเราจะร่ำลา
ฉันก็เพียงแค่อยากรู้

ฉันขอแค่ครั้งเดียว แค่ตื่นขึ้นมายังพบเธออีกครั้ง
ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ถึงที่มา การที่สองเราจะร่ำลา
ฉันก็เพียงแค่อยากรู้

ฉันก็เพียงแค่อยาก

ไม่มีที่มา No Origin

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

นี่เป็นเรื่องจริงใช่มั้ย ที่ใจของเธอนับวันจะลาจาก
ต้องมีใช่มั้ย เพราะอะไรทำไมไม่บอกให้รู้บ้าง

ก็ในเมื่อวันสุดท้าย คงให้ฉันจะยังเฝ้ารอหาคำตอบ
เมื่อวันสุดท้าย คงเป็นฉันจะอยู่ตรงนี้ไว้ทางออก

ไม่บอกให้ฉันรู้เลย ว่าเพราะอะไร ที่ใจของเธอเปลี่ยน
ไม่บอกให้ฉันรู้เลยว่าวันนี้หัวใจ ของฉันนั้นต้องเปลี่ยน
ทนกับการไม่มีเธอ ฉันขอเลยฉันขอ

ฉันขอแค่ครั้งเดียว แค่ตื่นขึ้นมายังพบเธออีกครั้ง
ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ถึงที่มา การที่สองเราจะร่ำลา
ฉันก็เพียงแค่อยากรู้

ฉันยังเหลิอช่วงเวลาที่ยังมีเธออยู่เหมือนเดิมอีกครั้งเดียว
ฉันนั้นขอและวิงวอนก็ยังคงจะฉุดรั้งเธอไว้ไม่ได้
กลับมาเหมือนเดิมได้มั้ย บอกไปแล้วตั้งกี่ครั้ง
ต้องการเธอไม่เข้าใจ

ไม่บอกให้ฉันรู้เลย ว่าเพราะอะไร ที่ใจของเธอเปลี่ยน
ไม่บอกให้ฉันรู้เลยว่าวันนี้หัวใจ ของฉันนั้นต้องเปลี่ยน
ทนกับการไม่มีเธอ ฉันขอเลยฉันขอ

ฉันขอแค่ครั้งเดียว แค่ตื่นขึ้นมายังพบเธออีกครั้ง
ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ถึงที่มา การที่สองเราจะร่ำลา
ฉันก็เพียงแค่อยากรู้

ฉันขอแค่ครั้งเดียว แค่ตื่นขึ้นมายังพบเธออีกครั้ง
ช่วยบอกให้ฉันได้รู้ถึงที่มา การที่สองเราจะร่ำลา
ฉันก็เพียงแค่อยากรู้

ฉันก็เพียงแค่อยาก