Lyricist: 邵大倫   Composer: 邵大倫


Line你有我有大家拢嘛有 来 Line
你有我有大家拢嘛有 来 Line (x3)

我会惊 我会疼 这是我的脚
你敖买 我来扞 欲乎你好命

平时运动无爱走 有车就坐车
若换做迺街迺规工 脚 拢袂喊累
佳哉我有Line 时间好排解
疼某就是大丈夫 毋通讲无奈

来来来 改变全世界
有手机仔呷饭拢免配菜
来来来 改变全世界
毋管朋友伫咧啥咪所在也是会当讲球赛

当一声 紧来看 啥人咧寻我
红帖仔 你讲无闲寄 用Line 报我看

朋友你拢袂歹势 免写批卡电话
只要轻轻揤一下 听好来交陪
佳哉我有Line 红包嘛会使
用手机仔甲摄起来 寄乎你流目屎

来来来 改变全世界
不时拢咧做科技的奴才
来来来 改变全世界
ㄟ啊啰迪ㄟ 我咧幌啊啰迪幌

有啥咪关系 毋惊看甲目睭花花
这是一个 头犁犁的新社会
有啥咪关系 我的朋友愈来愈济
目睭青瞑袂后悔

来来来 改变全世界
有手机仔呷饭拢免配菜
来来来 改变全世界
毋管朋友伫咧啥咪所在也是会当讲球赛

来来来 改变全世界
不时拢咧做科技的奴才 哎~
来来来 改变全世界
ㄟ啊啰迪ㄟ 我咧幌啊啰迪幌

(你有我有大家拢嘛有 来 Line) x4
有啥咪关系 毋惊看甲目睭花花
这是一个 头犁犁的新社会
有啥咪关系 我的朋友愈来愈济
目睭青瞑袂后悔

来来来 改变全世界
有手机仔呷饭拢免配菜
来来来 改变全世界
毋管朋友伫咧啥咪所在也是会当讲球赛

来来来 改变全世界
不时拢咧做科技的奴才
来来来 改变全世界
ㄟ啊啰迪ㄟ 我咧幌啊啰迪幌

来来来 改变全世界
有手机仔呷饭拢免配菜
来来来 改变全世界
毋管朋友伫咧啥咪所在也是会当讲球赛--

line

Preview Open KKBOX

Lyricist: 邵大倫   Composer: 邵大倫


Line你有我有大家拢嘛有 来 Line
你有我有大家拢嘛有 来 Line (x3)

我会惊 我会疼 这是我的脚
你敖买 我来扞 欲乎你好命

平时运动无爱走 有车就坐车
若换做迺街迺规工 脚 拢袂喊累
佳哉我有Line 时间好排解
疼某就是大丈夫 毋通讲无奈

来来来 改变全世界
有手机仔呷饭拢免配菜
来来来 改变全世界
毋管朋友伫咧啥咪所在也是会当讲球赛

当一声 紧来看 啥人咧寻我
红帖仔 你讲无闲寄 用Line 报我看

朋友你拢袂歹势 免写批卡电话
只要轻轻揤一下 听好来交陪
佳哉我有Line 红包嘛会使
用手机仔甲摄起来 寄乎你流目屎

来来来 改变全世界
不时拢咧做科技的奴才
来来来 改变全世界
ㄟ啊啰迪ㄟ 我咧幌啊啰迪幌

有啥咪关系 毋惊看甲目睭花花
这是一个 头犁犁的新社会
有啥咪关系 我的朋友愈来愈济
目睭青瞑袂后悔

来来来 改变全世界
有手机仔呷饭拢免配菜
来来来 改变全世界
毋管朋友伫咧啥咪所在也是会当讲球赛

来来来 改变全世界
不时拢咧做科技的奴才 哎~
来来来 改变全世界
ㄟ啊啰迪ㄟ 我咧幌啊啰迪幌

(你有我有大家拢嘛有 来 Line) x4
有啥咪关系 毋惊看甲目睭花花
这是一个 头犁犁的新社会
有啥咪关系 我的朋友愈来愈济
目睭青瞑袂后悔

来来来 改变全世界
有手机仔呷饭拢免配菜
来来来 改变全世界
毋管朋友伫咧啥咪所在也是会当讲球赛

来来来 改变全世界
不时拢咧做科技的奴才
来来来 改变全世界
ㄟ啊啰迪ㄟ 我咧幌啊啰迪幌

来来来 改变全世界
有手机仔呷饭拢免配菜
来来来 改变全世界
毋管朋友伫咧啥咪所在也是会当讲球赛--