K歌王國之女人K歌

K歌王國之女人K歌

Artist
Various Artists
Released

Album Intro

.滾石&錢櫃KTV跨世紀大合作 K歌王國

收集歷年錢櫃KTV冠軍點唱曲
有歌有影 完整收錄歌王歌后 必備大碟
有了K歌王國 你我都可以當歌星
不是冠軍不收錄 不是好歌不擁有 就是最好的K歌王國