Full Track

1
Main Title
Ramin Djawadi
    01:46
2
North Of The Wall
Ramin Djawadi
    03:48
3
Goodbye Brother
Ramin Djawadi
    03:07
4
The Kingsroad
Ramin Djawadi
    02:06
5
The King's Arrival
Ramin Djawadi
    03:33
6
Love In The Eyes
Ramin Djawadi
    04:00
7
A Raven From King's Landing
Ramin Djawadi
    01:16
8
The Wall
Ramin Djawadi
    02:00
9
Things I Do For Love
Ramin Djawadi
    01:52
10
A Golden Crown
Ramin Djawadi
    01:38
11
Winter Is Coming
Ramin Djawadi
    02:41
12
A Bird Without Feathers
Ramin Djawadi
    02:01
13
Await The King's Justice
Ramin Djawadi
    02:00
14
You'll Be Queen One Day
Ramin Djawadi
    01:35
15
The Assassin's Dagger
Ramin Djawadi
    01:19
16
To Vaes Dothrak
Ramin Djawadi
    01:28
17
Jon's Honor
Ramin Djawadi
    02:35
18
Black Of Hair
Ramin Djawadi
    01:40
19
You Win Or You Die
Ramin Djawadi
    01:56
20
Small Pack Of Wolves
Ramin Djawadi
    01:57
21
Game Of Thrones
Ramin Djawadi
    01:18
22
Kill Them All
Ramin Djawadi
    02:35
23
The Pointy End
Ramin Djawadi
    03:16
24
Victory Does Not Make Us Conquerors
Ramin Djawadi
    01:36
25
When The Sun Rises In The West
Ramin Djawadi
    02:40
26
King Of The North
Ramin Djawadi
    01:28
27
The Night's Watch
Ramin Djawadi
    01:44
28
Fire And Blood
Ramin Djawadi
    04:30
29
Finale
Ramin Djawadi
    02:31