Full Track

1
Concert Opening (Concert Opening)
郭富城
    01:34
2
著迷
郭富城
  04:53
3
誰能代替妳
郭富城
  03:57
4
若有所失
郭富城
  04:18
5
I LOVE YOU SO太愛妳
郭富城
  04:11
6
別說
郭富城
  04:39
7
渴望無限ASK FOR MORE
郭富城
  03:11
8
地獄天堂 - Lian Ai Tai Du 2002
郭富城
  03:35
9
戀愛態度 1998
郭富城
  03:45
10
複製靈魂
郭富城
  04:50
11
愛下去
郭富城
  03:42
12
當我知道你們相愛
郭富城
  04:05
13
戰場上的快樂聖誕
郭富城
  02:54
14
國王的新歌
郭富城
  03:19
15
神經
郭富城
  05:38
16
明星
郭富城
    03:23
17
一起走過的日子
郭富城
  01:23
18
那有一天不想你
郭富城
    01:55
19
每天愛你多一些
郭富城
  02:11
20
愛的呼喚
郭富城
  03:58
21
狂野之城
郭富城
  04:56
22
創舉
郭富城
    03:44
23
失憶[諒解]備忘錄
郭富城
  06:01
24
聽風的歌
郭富城
  03:42
25
只有妳
郭富城
    03:58
26
遊園驚夢
郭富城
    03:39
27
愛情基本法
郭富城
    04:40
28
木偶襲地球
郭富城
    02:37
29
Summer Aloha (Summer Aloha)
郭富城
    01:21
30
動起來
郭富城
    03:50
31
你是未來
郭富城
    06:13
32
We Wish You A Merry Christmas (We Wish You A Merry Christmas)
郭富城
    00:42
33
無忌 - Dian Ying
郭富城
    05:30
34
有效日期
郭富城
  03:29
35
個個讚你乖
郭富城
  03:49
36
唱這歌
郭富城
    05:14
37
Concert Closing (Concert Closing)
郭富城
    01:01