Album Intro

黑夜的對岸是白天
思念的背後是相愛
當黃昏、清晨、相聚、分離
都成了今生不能悔改的誓言
容我在心裡輕輕說聲:《日安.我的愛》

Full Track

1
夢不到你
黃鶯鶯
  04:55
2
相愛
黃鶯鶯
  03:33
3
隨便找個理由
黃鶯鶯
  04:13
4
離不開愛的心
黃鶯鶯
  04:07
5
黑夜白天
黃鶯鶯
  05:23
6
夢知道
黃鶯鶯
  05:19
7
心中碉堡
黃鶯鶯
  04:52
8
不是為了離開你
黃鶯鶯
  05:40