Full Track

1
Mr.
KARA
  03:13
2
Wanna
KARA
    03:06
3
Magic
KARA
    03:31
4
Secretly, Secretly
KARA
    03:10
5
Let It Go
KARA
    03:10
6
Take A Bow
KARA
    03:16
7
Aha
KARA
    03:19
8
The Same Mind
KARA
    03:18
9
Wanna (Instrumental)
KARA
    03:06
10
Magic (Instrumental)
KARA
    03:29