Album Intro

蘿莉軍事美少女聲優.上坂堇

誕生於蘇維埃社會主義共和國聯邦崩壞之際1991年的聲優歌手。
小學時期起擔任少女模特兒,
2012年為電視動畫「要聽爸爸的話!」小鳥遊空一角配音正式聲優出道。
爾後陸續參與「中二病也想談戀愛!」「少女與戰車」等熱門動畫的同時,
亦活躍於廣播節目、動漫活動、動畫誌、街頭休閒誌,
其獨特的蘿莉時尚造型、舊蘇聯.俄羅斯迷、軍事迷、音樂迷等廣泛興趣亦為歌迷熟悉支持。

2013年4月,以反映其廣泛興趣的首張單曲〈七大海不如有你的海〉正式歌手出道。
2014年1月,發表首張專輯《革命百老匯主義者同盟》。
2014年12月,推出熱門動畫『鬼灯的冷徹』片尾主題曲〈給我問問閻魔大王〉。

Full Track

1
預感
Sumire Uesaka
    02:20
2
革命百老匯主義者同盟
Sumire Uesaka
    04:39
3
迷幻純情
Sumire Uesaka
    04:29
4
連手帶腳
Sumire Uesaka
    05:06
5
Theme of Dr.AKASO
Sumire Uesaka
    02:03
6
聚集前來我方旗幟下吧
Sumire Uesaka
    04:13
7
SUMIRE #propaganda
Sumire Uesaka
    04:37
8
我們與我們的路
Sumire Uesaka
    04:33
9
惡夢
Sumire Uesaka
    02:04
10
現視、女孩子、就是太陽。
Sumire Uesaka
    04:32
11
哀愁Fake蜜月
Sumire Uesaka
    04:35
12
真・革命傳說
Sumire Uesaka
    04:37
13
FLYERS
Sumire Uesaka
    04:08
14
七大海不如有你的海
Sumire Uesaka
    04:54