Puberty 2

Puberty 2

Artist
Mitski
Released

Full Track

1
Happy
Mitski
  03:40
2
Dan the Dancer
Mitski
  02:25
3
Once More to See You
Mitski
    03:01
4
Fireworks
Mitski
    02:37
5
Your Best American Girl
Mitski
  03:32
6
I Bet on Losing Dogs
Mitski
    02:50
7
My Body's Made of Crushed Little Stars
Mitski
  01:56
8
Thursday Girl
Mitski
    03:08
9
A Loving Feeling
Mitski
    01:32
10
Crack Baby
Mitski
    04:52
11
A Burning Hill
Mitski
    01:49