Album Intro

最強Jolin 2007 又一無限想像冠軍代表作
蔡依林2007火辣話題新作【特務J】全新國語專輯
變幻莫測 情致纏綿
特務J無限想像的聽覺影像合體享樂