Album Intro

前無古人 後無來者
天籟嗓音 清韻悠揚
三分之一個世紀的經典:出道首度精選 一翦梅 夢駝鈴 挑夫 今宵多珍重
蘇州河畔 何日君再來 美斯樂 送你一把泥土等3CD 極致精選