Full Track

1
猛龍特警隊
鄭中基
  01:59
2
有種
鄭中基
  03:04
3
八爪魚
鄭中基
  05:02
4
想愛你
鄭中基
  03:43
5
相思無用
鄭中基
  04:21
6
晴天 陰天 雨天
鄭中基
  04:08
7
Medley - Living In America / 救救我 / 學神 (Living In Amercia)
鄭中基
    07:41
8
美女與野獸
鄭中基
  04:04
9
爛瞓
鄭中基
  05:19
10
還以為
鄭中基
  04:42
11
你的眼睛背叛你的心   05:00
12
星光伴我心
鄭中基
  03:15
13
傷心的小鸚鵡
鄭中基
  01:52
14
Smile Again 瑪利亞
鄭中基
  03:45
15
人若然忘記了愛
鄭中基
  04:56
16
許願樹
鄭中基
  03:45
17
可惜我是水瓶座
鄭中基
  02:01
18
愛情當入樽
鄭中基
  03:19
19
Valentine (Valentine)
鄭中基
    04:01
20
左右為難
鄭中基
  03:50
21
看穿
鄭中基
  03:57
22
我代你哭
鄭中基
  03:18
23
閉目入神
鄭中基
  03:57
24
三生有幸
鄭中基
  02:54
25
搬屋
鄭中基
  05:05
26
天意
鄭中基
  06:07
27
男子組
鄭中基
  04:38
28
時間 人物 地點
鄭中基
    03:22
29
別愛我
鄭中基
  04:52
30
無賴
鄭中基
  05:39