Full Track

1
夏日傾情
黎明
    04:16
2
沒名字的歌,無名字的你
黎明
    04:26
3
危情追蹤
黎明
    04:11
4
那有一天不想你
黎明
    04:43
5
今夜妳會不會來
黎明
  04:16
6
對不起,我愛你
黎明
    03:52
7
最後的戀愛
黎明
    03:52
8
不醉舞夜
黎明
    03:47
9
兩心知
黎明
    04:26
10
色情男女
黎明
    03:15
11
火舞艷陽 - Remix (Wu Bian)
黎明
    04:24
12
原諒我
黎明
    03:51
13
情深說話未曾講
黎明
    03:42
14
藍色街燈 (電影”都市情緣”插曲)
黎明
    05:21
15
或許...未必…不過
黎明
    03:30
16
甜蜜蜜
黎明
    03:23