Album Intro

喜多村英梨首張專輯正式發行!
收錄動畫『迷茫管家與膽怯的我 』片頭曲「Be Starters!」、動畫『C3』後期片頭曲「紋」、動畫『要聽爸爸的話!』片頭曲「Happy Girl」等以及全新錄曲9首作品一共13曲子。


【收錄曲目】
1.re;story
2.Veronica
3.紋 -mon-
4.足跡 -ashiato-
5.alive
6.Baby Butterfly
7.LOVE&HATE
8.brand-new blood
9.Be Starters!
10.→↑
11.Happy Girl
12.My Singing
13.Be A Diamond

Full Track

1
Re;Story
Eri Kitamura
    04:32
2
Veronica
Eri Kitamura
    03:56
3
Eri Kitamura
    04:05
4
足跡
Eri Kitamura
    04:44
5
Alive
Eri Kitamura
    04:20
6
Baby Butterfly
Eri Kitamura
    04:22
7
Love & Hate
Eri Kitamura
    04:18
8
Brand New Blood
Eri Kitamura
    03:46
9
Be Starters!
Eri Kitamura
  03:55
10
→↑     04:08
10
My Way
Eri Kitamura
    04:08
11
Happy Girl
Eri Kitamura
  04:01
12
My Singing
Eri Kitamura
    03:54
13
Be A Diamond
Eri Kitamura
    04:10