Full Track

1
Moonrise
Lovelyz
    00:40
2
Destiny
Lovelyz
  03:33
3
Fondant
Lovelyz
    03:29
4
Bookmark
Lovelyz
    03:29
5
1cm
Lovelyz
    03:41
6
Dear you
Lovelyz
    03:54
7
Baby Doll
Lovelyz
    03:27