Full Track

1
地下鐵
黃義達
    02:16
2
藍天
黃義達
    04:39
3
匿名的寶貝
黃義達
  04:45
4
喜歡你(喜歡我)
黃義達
    04:10
5
那女孩對我說
黃義達
  04:31
6
專屬密碼
黃義達
    03:27
7
一秒的安慰
黃義達
    04:36
8
臭男人
黃義達
    03:17
9
到底多久
黃義達
    03:50
10
完整演出
黃義達
    04:53
11
『那』女孩
黃義達
    04:37
12
愛了才懂
黃義達
  03:52
13
愛是自私的
黃義達
    04:34
14
在這裡
黃義達
    04:26
15
I'm YiDA
黃義達
    10:08
16
Go Away (Go Away)
黃義達
    04:11
17
一滴未乾的眼淚
黃義達
    04:48
18
目擊者
黃義達
    05:09
19
顯微鏡下的愛情
黃義達
    04:59
20
每天的每夜
黃義達
    04:32
21
Set Me Free (Set Me Free) - Album Version
黃義達, 莫文蔚
    05:40
22
如果愛 就現在吧
黃義達
    03:42
23
冷戰
黃義達
    04:15
24
我懂
黃義達
    03:47
25
既然你問我
黃義達
    03:52
26
Set Me Free II
黃義達
    04:26
27
You Were There
黃義達
    05:16
28
寫給自己的歌
黃義達
    03:59