Full Track

1
よいまちカンターレ
Coro Machikado [Shamiko (CV:Konomi Kohara), Momo (CV:Akari Kito), Lilith (CV:Minami Takahashi), Mikan (CV:Tomoyo Takayanagi)] (Coro Machikado [Shamiko (CV:Konomi Kohara), Momo (CV:Akari Kito), Lilith (CV:Minami Takahashi), Mikan (CV:Tomoyo Takayanagi)])
  03:39
2
町かどタンジェント
Shami Momo [Yuko Yoshida (CV:Konomi Kohara), Momo Chiyoda (CV:Akari Kito)] (Shami Momo [Yuko Yoshida (CV:Konomi Kohara), Momo Chiyoda (CV:Akari Kito)])
  03:18
3
よいまちカンターレ(instrumental)
Coro Machikado [Shamiko (CV:Konomi Kohara), Momo (CV:Akari Kito), Lilith (CV:Minami Takahashi), Mikan (CV:Tomoyo Takayanagi)] (Coro Machikado [Shamiko (CV:Konomi Kohara), Momo (CV:Akari Kito), Lilith (CV:Minami Takahashi), Mikan (CV:Tomoyo Takayanagi)])
    03:39
4
町かどタンジェント(instrumental)
Shami Momo [Yuko Yoshida (CV:Konomi Kohara), Momo Chiyoda (CV:Akari Kito)] (Shami Momo [Yuko Yoshida (CV:Konomi Kohara), Momo Chiyoda (CV:Akari Kito)])
    03:19
5
よいまちカンターレ(TV size edit)
Coro Machikado [Shamiko (CV:Konomi Kohara), Momo (CV:Akari Kito), Lilith (CV:Minami Takahashi), Mikan (CV:Tomoyo Takayanagi)] (Coro Machikado [Shamiko (CV:Konomi Kohara), Momo (CV:Akari Kito), Lilith (CV:Minami Takahashi), Mikan (CV:Tomoyo Takayanagi)])
  01:30